Gå till innehåll

Vad har dina pensionspengar med klimatomställningen att göra?

Ganska mycket faktiskt! Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar. Nu står det klart att vi investerar minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030. – Detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål, säger vår koncernchef Frans Lindelöw.

Ditt sparande i Skandia Liv kan bidra till en mer hållbar framtid för många. Samtidigt som du säkrar din egen.

Vårt mål är att minska fossila innehav med 75 procent till 2025. Och fördubbla gröna investeringar. Nu har vi inom det internationella initiativet Climate Investment Coalition (CIC) alltså åtagit oss att fram till år 2030 investera mångmiljardbelopp i tillgångar som har en roll att spela i klimatomställningen.

– Det globala investeringsbehovet uppgår till tusentals miljarder dollar. Om offentligt och privat kapital mobiliserarar och växeldrar kan gapet stängas. Med vårt åtagande i CIC vill vi visa att finans- och pensionsbranschen menar allvar, säger Frans Lindelöw.

”Måste göras nu”

Vi var första svenska aktör att ansluta oss till CIC. Det är ett internationellt initiativ, som skapats i syfte att snabba på investeringarna i förnybar energi och andra klimatåtgärder.

Ett tidigare gemensamt investeringsåtagande om 50 miljarder dollar till 2030, utökas nu i och med att fler nordiska aktörer ansluter. Det samlade åtagandet inom CIC annonserades i samband med klimatkonferensen COP26 i november 2021, som en signal till regeringar att viljan och förmågan finns om möjligheter ges.

– Investeringar i det långa perspektivet måste göras nu och vår klimatfärdplan för Skandia Liv har omställning i fokus: Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som idag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.   

Så jobbar dina pensionspengar

Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar. I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning.

– Att vara del av investeringar med mätbara positiva utfall på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning för våra kunder är mycket viktigt, säger Lars-Göran Orrevall.

 

Om Climate Investment Coalition  

Climate Investment Coalition (CIC) är ett offentligt-privat partnerskap mellan Danish Ministry of Climate, Energy & Utilities, Insurance & Pension Denmark, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) och Finance Denmark and World Climate Foundation.

 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter