Gå till innehåll

Vi är bästa pensionsbolaget – för fjärde året i rad

Skandia är Årets livförsäkringbolag 2019. Det framgår av Söderberg & Partners samlade Trafikljusrapport, som lyfter fram de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden. Vi får utmärkelsen för fjärde året i rad.

Vår pensionsekonom Mattias Munter var på plats och tog emot priset

Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tagit fram sitt Trafikljussystem för att hjälpa sina kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt. 

I sin bedömning utgår Söderberg & Partners alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad. Rekommenderade produkter får grönt betyg. 

Skandia utses till Årets livförsäkringsbolag då de under 2019 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg under samtliga kvartal tack vare sin finansiella styrka och väldiversifierade portfölj. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg, skriver Söderberg & Partners i sin motivering. 

Skandia förvaltar cirka 500 miljarder i livportföljen och placerar dessa i tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror. 

Framåt ser vi en fortsatt utveckling mot alternativa tillgångsklasser i många produkter, och utvecklingen inom hållbarhet fortsätter starkt, säger Kajsa Brundin, chef för Investment Management på Söderberg & Partners. 

Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning, konstaterar att vi senaste åren utvecklat förvaltningen av vår livportfölj och investerat i flera typer av tillgångar för att skapa en robust allvädersportfölj som ska ge en bra avkastning olika typer av börsklimat.

– Vi har haft toppavkastning över en längre tid, vilket är ett bra bevis på att vi har lyckats. Söderberg & Partners motivering till varför Skandia får utmärkelsen är därför ett positivt erkännande och extra roligt är att de uppmärksammat vår arbete med hållbarhet, säger han.

Du hittar hela trafikljusrapporten här. 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter