Gå till innehåll

Experten: ”Därför är förebyggande hälsoarbete riktigt lönsamt”

Att vara lyhörd och fånga upp tidiga tecken på att en medarbetare inte mår bra, är säkert något som du som chef eller arbetsgivare vet har stor betydelse. På så vis kan du i ett tidigt skede ge hjälp för att förebygga sjukskrivning och får då också friskare medarbetare. – En satsning på hälsa är ingen kostnad – det är alltid en investering!, säger vår hälsoexpert Jenny Wiener som i webbsändningen ”Hälsokedjans ROI” berättar om hur du ekonomiskt kan räkna hem investeringar i förebyggande hälsoarbete.

Titta på vår mikroföreläsning om hur du räknar hem din satsning, vad som påverkar jobbprestationen och vad effekten blir av att investera i förebyggande hälsoarbete. 

I själva verket är det enkelt.

När medarbetarna mår bra ökar förutsättningarna att göra bra ifrån sig och trivas på jobbet. Att sätta hälsan i fokus på företaget är därför en lönsam investering. Som chef eller arbetsgivare har du mycket att spara genom att arbeta mer förebyggande inom hälsoområdet. I webbsändningen ”Hälsokedjans ROI” förklarar vi modellen med vår Hälsokedja och ger dig exempel på hur du enkelt kan räkna hem din investering. 

– Det hela är jämförbart med arbetet att förebygga dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt går det att fånga upp tidiga tecken på ohälsa och i ett tidigt skede göra något åt det genom förebyggande åtgärder. Då kommer vi på sikt att undvika höga kostnader och sjukskrivningar, säger Jenny Wiener, som är affärsansvarig för risk och hälsa. 

Så får du ett friskare och piggare företag 

Mer än halverat sjukskrivningarna

Att arbeta med förebyggande hälsoinsatser för att motverka ohälsa är något som alla tjänar på –medarbetare, arbetsgivare och försäkringsbolag. 

I början av 2000-talet ökade sjuktalen kraftigt i Sverige vilket innebar ökade kostnader för samhället. Vi på Skandia, som bland annat erbjuder sjukförsäkringar, påverkades förstås också negativt. Men istället för att höja försäkringspremien valde vi att storsatsa på förebyggande åtgärder, något som resulterat i vår Hälsokedja. Vi såg det långsiktigt och vågade förinvestera genom att ge bort en förebyggande Hälsoförsäkring som resulterat i friskare kunder och lönsam affär. 

Genom programmet har vi de senaste 14 åren, och tillsammans med våra kunder, halverat antalet sjukskrivningar med hela 60 procent. Modellen har en inbyggd morot som innebär att företag betalar en lägre premie om de arbetar förebyggande. 

– Tillväxt skapas av friska medarbetare. Med hjälp av aktivt förebyggande arbete har vi lyckats vända höga sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänkt premierna då färre blivit sjuka, säger Jenny Wiener.  

 Förändringen har resulterat i en klassisk win-win-win situation, där medarbetare, arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar stora summor på att man håller sig frisk, fortsätter Jenny. 

Läs mer om vår Hälsokedja  

Hälsoförsäkring med Hälsosluss

Vårt mål är att hjälpa dig som är chef eller arbetsgivare så att du kan skapa ett ännu mer hållbart företag. Du och dina medarbetare behöver inte tänka på om det är fysisk eller psykisk ohälsa, eller om problemen är privata eller jobbrelaterade. 

– Vi vet att förebyggande arbete lönar sig och det gäller för alla parter. Därför har vi byggt in låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid, säger Jenny Wiener och fortsätter: 

– Faktum är att åtta av tio personer som har Skandias hälsoförsäkring kontaktar vår Hälsosluss förebyggande innan sjukskrivning. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar.  

Det handlar om olika typer av insatser, samordning och uppföljning. Vi startar alltid upp med ett kartläggande samtal för att få en helhetsbild av individens situation. Det här gör vi för att kunna jobba med flera insatser parallellt, enstaka insatser eller skruva under vägen för att gå hela vägen in i mål. Vi samarbetar med Sophiahemmet Rehab Center och vår Hälsosluss är bemannad med hälso- och rehabvägledare som erbjuder stöd av psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och specialistläkare. 

– Det lönar sig verkligen att agera på tidiga tecken på ohälsa. Sjuknärvaron, alltså när någon är på jobbet men inte mår bra, kostar mer än sjukfrånvaron och här finns den största förbättringspotentialenavslutar Jenny Wiener. 

Så här fungerar vår Hälsosluss

Få ett friskare företag

Vi är ensamma i Sverige om vår Hälsokedja – försäkringar och kompletterande tjänster som bidrar till friskare medarbetare och ökad lönsamhet.

Det här får du hos oss

Andra läser också om

Fler nyheter