Gå till innehåll

Så kan du minska kostnaden för ohälsa

Är du chef eller arbetsgivare? Då är du säkert medveten om hur mycket det kan kosta när en medarbetare inte mår  bra eller blir sjukskriven. Den som inte mår bra betalar ett pris i mänskligt lidande. Men det går att förebygga. I webbsändning ”Hälsokedjans ROI” berättar vår hälsoexpert Jenny Wiener hur du ekonomiskt kan räkna hem investeringar i förebyggande hälsoarbete – och hur vi tillsammans med våra kunder med hjälp av Skandias Hälsokedja lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar.

Ta del av vår microföreläsning om hur du räknar hem din satsning, vad som påverkar jobbprestationen och vad blir det för effekt av att investera i förebyggande hälsoarbete.

I själva verket är det enkelt.

När medarbetare mår bra ökar förut­sättningarna att göra bra ifrån sig och trivas på jobbet. Att sätta hälsan i fokus på företaget är en lönsam investering. Som chef eller arbetsgivare har du därmed mycket att spara genom att arbeta mer förebyggande inom hälsoområdet. I webbsändningen ”Hälsokedjans ROI” förklarar vi modellen med vår Hälsokedja och ger dig exempel på hur du enkelt kan räkna hem din investering.

– Det hela är jämförbart med arbetet  att förebygga dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt går det att fånga upp tidiga tecken på ohälsa och faktiskt göra något åt det tidigt genom förebyggande åtgärder. Då kommer vi på sikt att undvika höga kostnader och sjukskrivningar, säger Jenny Wiener, som är affärsansvarig för risk och hälsa på Skandia.

Mer än halverat sjukskrivningar

Att arbeta med förebyggande hälsoinsatser för att motverka ohälsa är något som alla tjänar på – både medarbetare, arbetsgivare och försäkringsbolag.

I början av 2000-talet ökade sjuktalen kraftigt i Sverige, vilket innebar ökade kostnader för samhället. Vi på Skandia, som erbjuder sjukförsäkringar, påverkades förstås också negativt. Men istället för att höja försäkringspremien valde vi istället att storsatsa på förebyggande åtgärder, något som resulterat i Skandias Hälsokedja. Vi såg det långsiktigt och vågade förinvestera genom att ge bort en förebyggande Hälsoförsäkring som resulterat i friskare kunder och lönsam affär.

Genom programmet har vi sedan dess lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar tillsammans med våra kunder. Modellen har en inbyggd morot som innebär att företag betalar en lägre premie om de arbetar förebyggande.

– Tillväxt skapas av friska medarbetare. Med hjälp av det aktivt förebyggande arbetet har vi lyckats vända höga sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänkt premierna då färre blivit sjuka. Förändringen har resulterat i en klassisk win-win-win situation, där både medarbetare, arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar enorma summor på att man håller sig frisk, säger Jenny Wiener.

Hälsoförsäkring  med Hälsosluss

Vårt mål är att hjälpa dig som chef eller arbetsgivare, så att du kan skapa ett ännu mer hållbart företag. Du och dina medarbetare behöver inte tänka på om det är fysisk eller psykisk ohälsa, eller om problemen är privata eller jobbrelaterade.

– Vi vet att förebyggande arbete lönar sig, för alla parter. Därför har vi byggt in låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid. Faktum är att åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsoförsäkring gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar, säger Jenny Wiener. 

Det handlar om olika typer av insatser, samordning och uppföljning. Vi startar alltid upp med ett kartläggande samtal för att få en helhetsbild av individens situation. Det här gör vi för att kunna jobba med flera insatser parallellt, enstaka insatser eller skruva under vägen för att gå hela vägen in i mål. Vi samarbetar med Sophiahemmet Rehab Center och vår Hälsosluss är bemannad med hälso- och rehabvägledare som erbjuder vidare stöd av  psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och specialistläkare.

– En satsning på hälsa är ingen kostnad – det är alltid en investering! säger Jenny Wiener.

 

Få ett friskare företag

Vi är ensamma i Sverige om vårt hälsopaket – försäkringar och kompletterande tjänster som bidrar till friskare medarbetare och ökad lönsamhet.

Det här får du hos oss

 

Andra läser också om

Fler nyheter