Gå till innehåll

Vi är bästa pensionsbolaget – för tredje året i rad

Vi är Årets livförsäkringbolag 2018. Det framgår av Söderberg & Partners samlade Trafikljusrapport, som lyfter fram de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden. Vi får utmärkelsen för tredje året i rad.

Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tagit fram sitt Trafikljussystem för att hjälpa sina kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt.

I sin bedömning utgår Söderberg & Partners alltid från de olika produkternas kvalitet och kostnad. Rekommenderade produkter får grönt betyg.

– Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj, skriver Söderberg & Partners i sin motivering.

Vi förvaltar cirka 450 miljarder i livportföljen och placerar dessa i tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror.

– Vi har senaste åren utvecklat vår livportfölj och investerat i flera typer av tillgångar för att skapa en robust allvädersportfölj som ska kunna skapa bra avkastning olika typer av börsklimat. Att vi hade toppavkastning 2018, och även på lång sikt, är ett bra bevis på att vi har lyckats. Söderberg & Partners motivering till varför Skandia får utmärkelsen är därför ett mycket positivt erkännande för det, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Nyligen hamnade vi även i topp när Söderberg & Partners rankade pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Bland 14 synade bolag är Skandia ett av endast fyra som får grönt ljus i betyg.

Läs hela Söderberg & Partners Trafikljusrapport

Är du med och delar på 30 miljarder?

30 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelades under 2018 till våra kunder med traditionell förvaltning. Men hur fungerar det hela i praktiken? Vad är egentligen återbäringsränta? Och hur kan det ha gått så bra trots oron på börsen? Vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall reder ut begreppen.

Läs hela artikeln

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.