Gå till innehåll

Få en inblick i Skandias fullmäktige

Vad gör egentligen de kundvalda representanterna? Det berättar Ulf Troedsson som suttit i fullmäktige sedan 2014.

Nu är nomineringsperioden till fullmäktigevalet 2020 öppen och pågår till och med den 15 oktober. De som är kunder och ägare i Skandias livbolag har nu möjlighet att nominera kandidater. Det här är femte året som Ulf Troedsson sitter i Skandias fullmäktige, ett uppdrag som han tycker är roligt och framförallt väldigt viktigt. Till vardags jobbar han som koncernchef för Siemens Norden och Baltikum. 

Hur gick det till när du blev invald i fullmäktige?

– Jag har brunnit för försäkringsfrågor länge och tycker att det är ett viktigt område, så jag blev intresserad direkt när jag fick frågan om att ställa upp i valet. Det är ett uppdrag som jag kan bidra till då det passar bra med min bakgrund från pensionsfrågor på Siemens. Vidare gör Skandias ömsesidighet, etik och fokus på hållbarhet att det är ett jättebra bolag vars värderingar stämmer överens med mina egna.

Hur ser du på ert uppdrag?

– Fullmäktiges främsta uppdrag är att utse styrelsen och fastställa ägarinstruktionen till styrelsen. Vi påverkar den övergripande riktningen som bolaget ska ha, men är inte involverade i det dagliga operativa arbetet utan det sköter vd och styrelse.

Man kan se på vårt uppdrag som följande:

Fullmäktige är rösten för Skandias 1,4 miljoner försäkringstagare i moderbolaget, som även är bolagets ägare, och ska säkerställa att bolaget sköts på rätt sätt. Vidare är fullmäktige en förlängd arm för bolagets ägare och sparare.

Vad innebär fullmäktiges arbete mer praktiskt?

– Vi har fullmäktigemöten 3 till 4 gånger per år och fattar besluten på Skandias årsstämma. Inför varje möte förbereder vi oss genom att läsa bakgrundsmaterial och vara uppdaterade om omvärldshändelser. Vidare har vi löpande kontakt med styrelseordförande, vd och andra personer i organisationen beroende på ämne för att säkerställa att styrelsen driver frågor framåt.

Hur ser sammansättningen av representanter ut idag?

– Det är en bra sammansättning med mångfald, vilket är viktigt då fullmäktige representerar en stor ägargrupp och ett brett spektrum. Det bidrar till att skapa förtroende hos ägarna. Just därför behöver vi vara en bra blandning av personer med olika kunskaper, erfarenheter och egenskaper som bidrar till att Skandia drivs på bästa sätt.

Vad är det roligaste med uppdraget?

– Att man får insikt i och kunskap om en bransch som är så fantastiskt viktig för så många människor! Pension är något som bör tänkas på under hela livet. Jag ser det som en otrolig möjlighet att kunna påverka detta och på så sätt beröra många människor!

Vad vill du förmedla till de som är röstberättigade?

– Använd din röst och engagera dig i fullmäktige. Det är viktigt och vi kan faktiskt påverka! Ta chansen att göra det genom att välja in en representant som står för samma värderingar som du själv. Det kan påverka din pension och lönar sig i längden!

Röstningsperioden för val till Skandias fullmäktige pågår sedan mellan 15 januari till 15 februari 2020.

Läs mer om vår bolagsstyrning och fullmäktige här.

Andra läser om

Fler nyheter