Gå till innehåll

Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder

Vi hamnar i topp när Svenskt Kvalitetsindex, SKI, rankar vilka pensionsbolag som har de nöjdaste företagskunderna. – Jag valde Skandia för att jag känner att de är det pensionsbolaget som är bäst inom det området och mest fokuserad på det man gör, säger David Nord, vd och ägare för snabbväxande Work Systems – ett av våra många framgångsrika kundföretag.

SKI har mätt kundnöjdheten hos försäkringsbolagens kunder ända sedan 1989. I år har totalt nära 1200 privatpersoner och 1200 företag svarat på frågor rörande sina försäkringar, såsom företagets tjänstepension.

Kundnöjdheten mäts genom ett index mellan 0 och 100. Ju högre index, desto bättre anser kunderna att marknadens aktörer lever upp till krav och förväntningar. 

På företagssidan hamnar vi på första plats med siffran 71,1 inom livförsäkring, med höga betyg inom service, kvalité och vilka förväntningar kunderna har på oss som pensionsbolag. Kundnöjdheten har stärkts kraftigt och vi har på bara två år gått ifrån en åttondeplats till en förstaplats.

”Aktivt och personligt bemötande”

För David Nord, som startade Gasellföretaget Work Systems i sin pappas garage 2009, ligger största fokuset på att skapa en bra arbetsplats – där människor vill vara och vill arbeta.

– Vi får ett väldigt personligt bemötande och framför allt ett väldigt aktivt bemötande av Skandia, säger han.

– Ju fler anställda vi blir, desto mer tänker vi på att rekrytera väldigt bra, hungriga individer. Då blir tjänstepensionen en väldigt viktig del i hela vårt erbjudande.

Läs mer om gasellföretagets expansion

I pensionspaket får personalen bland annat träffa en rådgivare en gång om året för att se över var pengarna ska placeras. Här ingår även Hälsokedjan, ett heltäckande koncept som inte bara tar hand om redan konstaterad sjukdom, utan även hjälper arbetsgivaren att fånga upp medarbetaren redan innan denne riskerar att bli sjukskriven.

Vilket tjänstepensionspaket passar ditt företag?

– Det är väldigt bra att vi får Hälsokedjan på köpet. Vi måste ha välfungerande medarbetare som har work-life balance och kan prestera på daglig basis. Har vi en hälsosam och stimulerande arbetsplats som utvecklar människor, då skapar vi en bra arbetsmiljö. Att ta hand om personalen är ju a och o om du ska kunna rekrytera i framtiden också, säger David Nord.

Förebyggande åtgärder

Pensionssparande handlar naturligtvis om en ekonomisk trygghet på långt sikt – ”livet efter lönen”. Men det finns också behov av trygghet här och nu. Just därför har vi valt att satsa stort på förebyggande hälsovård.

Med en förebyggande hälsoförsäkring kopplad till vår tjänstepension, kan den som känner sig nedstämd eller stressad, eller på annat sätt är i riskzonen att bli sjukskriven, få hjälp och råd av en hälso- och rehabvägledare.

– Det hela är jämförbart med arbetet att undvika dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt kan samhället, arbetsgivaren och den enskilde undvika höga kostnader och långdraget lidande genom förebyggande åtgärder, säger vår hälsostrateg Kristina Hagström.

– Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukskrivningar, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser.

Det får ni i vår Hälsoförsäkring

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet