Gå till innehåll

Därför är tjänstepensionen avgörande för din framtid

Har du koll på den viktiga tjänstepensionen? Här ger vår pensionspecialist Trifa Chireh sina bästa tips. – Kom ihåg att tjänstepensionen och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba, säger hon.

Läs mer om varför tjänstepension är viktigt

Tjänstepension ökar i betydelse. Enligt en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Tjänstepensionens dag är det den jobbförmån vi värdesätter högst. Sex av tio anser att tjänstepension är den viktigaste förmånen – och lika många svarar att de vill skaffa sig bättre koll.

– Allt fler märker att den allmänna pension vi får från staten minskar som andel av den totala pensionen. Att medvetenheten ökar är positivt, för det innebär att allt fler hinner agera i tid, säger Trifa Chireh.

Tjänstepension viktig pusselbit

En ny, spännande och mer flexibel arbetsmarknad ger stora möjligheter för dig som individ. Samtidigt tvingas vi ta allt större eget ansvar för att i framtiden få ut en rimlig lön som pensionär. En del kommer bara få 40 procent av sin slutlön i framtida pension. Detta gör att framförallt tjänstepensionen ökar i betydelse, men också det egna sparandet.

– Det är det som sätter guldkant på tillvaron i framtiden. Ju högre slutlön, desto större del av din sammanlagda lön som pensionär kommer att bestå av tjänstepension och eget sparande, säger hon.

Bra skaffa överblick

Långt ifrån alla har en totalbild över hela sin pension. Som pensionsspecialist träffar Trifa ofta folk "i karriären" som känner att de vill skaffa bättre koll. 

– Jag tycker du kan ha som vana att se över sin framtida pension åtminstone en gång om året. Eller varför inte när man byter jobb? Ett första steg är att logga in på minpension.se för att få en överblick över din pension. Sedan kan du kolla vilka möjligheter du har att göra aktiva val för din tjänstepension.

Har du tjänstepension så har du oftast möjlighet att välja vilket pensionsbolag som ska förvalta dina pensionspengar, samt vilket försäkringsskydd du vill ha kopplat till just din familjesituation. Det kan handla om bland annat efterlevandeskydd. Vi på Skandia har också hälsoförsäkring och sjukförsäkring kopplat till alla våra tjänstepensionspaket.

Med vår förebyggande hälsoförsäkring kan du få hjälp redan innan du blir sjuk och oavsett om det gäller jobbet eller privat.

– Det är aldrig för sent att ta tag i sin tjänstepension! säger Trifa Chireh.

Passa på att få bättre koll på din tjänstepension idag: 

 • Gå in på minpension.se och skaffa dig överblick över hur stor pensionen kan bli.
 • Läs mer om tjänstepension
 • En nyhet är att du också kan få rabatt på ditt bolån om du har din tjänstepensionförsäkring hos, eller flyttar ditt tjänstepensionskapital till, Skandia. Läs mer om erbjudandet. 

10 tips som kan höja din pension

 • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
 • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
 • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
 • Löneväxla till tjänstepension – om arbetsgivaren tillåter och du har en tillräckligt hög lön.
 • Fundera över hur aktiv du till vara. Ett smart sätt att spara på egen hand till pensionen om du inte själv vill ta ansvar för förvaltningen av kapitalet är vår Kapitalförsäkring Traditionell
 • Se över fondval och riskspridning. Det är viktigt med en balanserad portfölj. 
 • Spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. 
 • Ju längre ifrån pension desto högre risk kan du ta. En tumregel att utgå ifrån när du har mindre än tio år kvar till pension är att ha motsvarande din ålder i räntefonder i din portfölj och därifrån välja om du vill ta högre eller lägre risk än så.
 • Ta hand om din partner. Starta ett extra sparande för den som är hemma mest eller tjänar minst.
 • Våga ta en viss risk även efter uppnådd pensionsålder – så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.