Gå till innehåll

Skandia lanserar kvalitetsgranskat fondutbud

Efter en kvalitetsgranskning av fondutbudet har pensionsbolaget Skandia minskat antalet fonder från 800 till 250. Syftet med det nya utbudet är att erbjuda enkelhet, kvalitet och förutsättningar för god avkastning.

– Vad vi har gjort är att tydligt fokusera på genomgående högre kvalitet i fondutbudet för att kunderna enkelt ska kunna välja rätt fonder som har förutsättningar för god avkastning, säger Per Lindgren, chef förvaltarval på Skandia.

Skandias fondutbud kommer framöver att bestå av ett brett sortiment av kvalitetsgranskade fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag. Investeringsmöjligheterna för kunderna har inte minskat utan enbart antalet alternativ per fondkategori. Syftet är att erbjuda våra kunder enkelhet och kvalitet i samband med fondval i såväl fondförsäkring som i bank- och försäkringsdepå.

– De cirka 250 fonder som nu finns kommer att ha bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder, vilket är ett krav från oss som tillhandahåller finansiella kvalitetsprodukter. För att granska prisvärdheten har vi analyserat fondernas avgiftsstruktur, hur aktiv och bra förvaltningen är. Vi kommer löpande att granska alla fonder i utbudet och skulle de inte klara kraven blir konsekvensen att de tas bort från fondtorget, säger Per Lindgren.

Skandias fondutbud omfattar framöver fonder som:

  •  Är kvalitetsgranskade och utvalda
  •  Passar olika behov och intressen
  •  Är prisvärda
  •  Möter efterfrågan
  •  Beaktar hållbarhet
  •  Har potential att avkasta över genomsnittet av jämförbara fonder
  •  Är från ett stort antal marknadsledande fondbolag

Läs mer om vårt kavlitetsgranskade fondutbud