Gå till innehåll

S&P: Därför är Skandia årets liv- och fondförsäkringsbolag

Skandia är Årets livförsäkringbolag för andra året i rad. Vi är också Årets fondförsäkringsbolag. Det framgår av Söderberg & Partners nya Trafikljusrapport, som lyfter fram de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden.

Försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners har tagit fram ett system för att hjälpa sina kunder att hitta de bästa sparprodukterna på ett effektivt sätt. Det så kallade Trafikljussystemet bedömer utbudet löpande inom områdena livförsäkring, fonder, fondförsäkring och hållbart sparande. 

För andra året i rad får Skandia nu alltså utmärkelsen Årets livförsäkringsbolag. 

"Ligger i framkant"

– Skandia utses till Årets livförsäkringsbolag då de fortsätter att leverera en bra och stabil riskjusterad  avkastning. Bolaget är finansiellt starkt och har en intressant diversifierad portfölj. Skandia ligger dessutom i framkant med sitt hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg, skriver Söderberg & Partners i sin motivering.

Om att Skandia även utses till Årets fondförsäkringsbolag skriver Söderberg & Partners vidare:

– Bolaget har höga betyg inom både fondselektering och utbud under 2017, och de har även stärkt sin position relativt övriga bolag under året. Skandia har dessutom fått ett  grönt hållbarhetsbetyg tack vare ett genomtänkt sätt att utvärdera och följa upp fonders hållbarhetsarbete.

Läs mer om S&P:s Trafikljusrapport och motivering

Förvaltar 440 miljarder

Skandia förvaltar cirka 440 miljarder i livportföljen och placerar dessa i tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror. Det förvaltade kapitalet i fond- och depåförsäkring uppgår till cirka 160 miljarder.

– Det är glädjande att arbetet vi gör uppmärksammas och det sporrar oss att bli ännu bättre på att skapa värde för våra kunder. Utmärkelserna visar också att vi erbjuder produkter av högsta kvalitet för pensionssparande och långsiktigt sparande. Vår kapitalförvaltning är mycket kompetent och har en stor del i våra framgångar i årets Trafikljusrapport, säger Frans Lindelöw, koncernchef Skandia.   

Kvalitetsgranskat fondutbud

Som en del i ambitionen att vara det främsta fondförsäkringsbolaget har vi nyligen lanserat ett nytt kvalitetsgranskat fondutbud.

– Vi har minskat antalet fonder från 800 till 250 och erbjuder nu ett fondutbud som bygger på enkelhet, kvalitet och förutsättningar för god avkastning. Förändringen kommer att lägga grunden för bättre avkastning och nöjdare kunder, fortsätter Frans Lindelöw.   

Vill du också bli en av våra nöjda pensionssparare? Se våra sparalternativ.

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.