Gå till innehåll

Så får du bästa medarbetarna till företaget

Hög lön, tjänstebil och friskvårdsbidrag? Nej, det räcker inte längre för att attrahera de bästa medarbetarna. – Vi står inför ett skifte i arbetslivet, säger arbetslivsforskaren Christin Mellner.

Tjänstepension för enskilda firmor och mindre aktiebolag

Arbetslivet förändras snabbt. Den digitala tekniken gör arbetet mer gränslöst och konkurrensen ökar om de bästa medarbetarna. Organisationer som vill nå tillväxt genom sina anställda behöver reflektera över hur man navigerar i det nya landskapet.

– Dagens arbetsliv ställer nya krav på ett ledarskap. För att företag ska vara ekonomiskt hållbara på sikt är det viktigt att arbetsplatsen också är socialt hållbar, säger Christin Mellner, doktor i psykologi och arbetslivsforskare vid Stockholms universitet, och fortsätter:

– Den sociala hållbarheten handlar om hälsa, välbefinnande, socialt stöd och balans mellan jobb och fritid.

Tjänstepension grundbult

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, menar att tjänstepensionen är en grundbult i företagens jakt på att bli en attraktiv arbetsgivare. Därefter följer en rad olika lösningar som alla bidrar till trygghet för arbetstagaren – och framgångsrika affärer för företagen.

– En modern arbetsgivare med hållbar tillväxt i fokus behöver verkligen ta hand om sin viktigaste resurs: medarbetarna, säger Mattias Munter.

– De företag som har helheten – hälsoförsäkring, tjänstepension, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag.

Stor andel

För den enskilde arbetstagaren är vikten av en bra tjänstepensionslösning oerhört stor. Den allmänna pensionen utgör på sin höjd 50 procent av slutlönen när man går i pension, och tjänstepensionen kan då fylla ut ytterligare 15 till 20 procent. Ju högre lön man har, desto större andel kommer tjänstepensionen att kunna utgöra.

Tjänstepensionen ger även trygghet här och nu, menar Munter:

– Det handlar exempelvis om att koppla en sjukförsäkring till sparandet, en så kallad premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om du blir långtidssjukskriven så går försäkringsbolaget in och tar över betalning av sparpremien. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsinbetalningar ändå.

”Flexibilitet – ett tveeggat svärd”

Att kunna jobba på distans och i högre utsträckning än tidigare självständigt planera sin arbetssituation är något som många talanger förutsätter. Men för att man ska kunna dra nytta av de tekniska hjälpmedel vi i dag har tillgång till är det viktigt att vara medveten om att flexibiliteten är ett tveeggat svärd:

– Gränslöst arbete handlar om att man som individ är fri att välja när och var man ska jobba, och även hur man ska gå till väga för att utföra sitt jobb. Det vi ser allt mer i vår forskning är att kraven på att lägga upp arbetet på egen hand och välja när man utför det också kan skapa stress, säger Christin Mellner.

Chefen sätter normen

Som chef har man ett avgörande inflytande på kulturen och den faktiska arbetssituationen för medarbetarna. Genom att skapa tydliga regler och rutiner kring arbetet och inte minst teknikanvändningen kan man skapa de allra bästa förutsättningarna. Ett fungerande och hållbart ledarskap gör att talangerna trivs på arbetsplatsen och presterar på topp.

– Var noga med att skapa tydliga mål, ge tydligt återkoppling på utförd arbetsprestation och ge stöd till alla medarbetare. Empati och medkänsla är viktiga ledaregenskaper, säger Christin Mellner.

Ge dina medarbetare bra förmåner 

Vilken tjänstepension passar ditt företag?

Med våra paket för tjänstepension kan du ge dina medarbetare riktigt bra personalförmåner.

Testa vår guide

Gasellföretagets snabba tillväxt: "Vi är noggranna i allt vi gör"

Konsultföretaget Briab har gått från 31 till cirka 110 anställda på fyra år – och fortsätter växa. Här är deras bästa råd till företagare. 

Läs artikeln

Dubblat tre år i rad – så lockar företaget  talangerna

Malmöföretaget SQL Systems har dubblerat omsättningen tre år i rad. I takt med att företaget växer ökar kraven på arbetsplatsen. Ägaren Jonas Kimmehed berättar hur han arbetar för att locka talangerna. 

Läs artikeln

S&P: Därför är Skandia årets liv- och fondförsäkringsbolag

Skandia är Årets livförsäkringbolag för andra året i rad. Vi är också Årets fondförsäkringsbolag. Det framgår av Söderberg & Partners nya Trafikljusrapport, som lyfter fram de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden.

Läs artikeln

Vad innebär löneväxling och vem tjänar på det?

Löneväxling till tjänstepension är en förmån många har dålig kunskap om – men som långsiktigt kan ha stor påverkan på pensionen för dig som är höginkomsttagare. Vår pensionsekonom Mattias Munter berättar mer.

Läs artikeln