Gå till innehåll

Så kan du få bättre avkastning på skatteåterbäringen

Ifjol fick 3,2 miljoner personer tillbaka sammanlagt 23,5 miljarder kronor på skatten före midsommar. Men vad gör vi med pengarna? Vår pensionsekonom Mattias Munter ger några smarta tips på hur du kan tänka kring årets skatteåterbäring.

Så här kan du placera skatteåterbäringen

I dagarna får miljontals svenskar tillbaka på skatten. Det handlar om miljarder som betalas ut till svenska hushåll.

Spara till barnen, amortera på bolånet och/eller planera för nästa års drömresa är vanliga sätt att spendera skatteåterbäringen.

Men för den som ligger efter med det privata pensionssparandet kan det också vara tillfälle för att ge en del av pengarna möjlighet att växa på sikt.

2017 slopade regeringen räntan på skattekontot. Och för den som planerar att spara hela eller delar av sin skatteåterbäring långsiktigt, är inte heller sparkontot något alternativ i dagens lågräntemiljö. 

− Man ska förstås ha en buffert i vardagsekonomin – och den kan absolut ligga på ett sparkonto − men det handlar snarare om utgifter som kan dyka upp under det närmaste året. För pensionssparande är det viktigt att låta pengarna jobba åt dig och ge dem chansen att växa. Då måste du också ta någon form av risk, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Tid för privat sparande

När avdragsrätten för privat pensionssparande slopades 2016 ökade ansvaret på den enskilde individen att hitta nya sätt att få avkastning på sitt långsiktiga sparande.

Enligt en Novus-undersökning nära hälften av pensionsspararna valt Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring som lösning. Inom dessa sparformer är det enkelt att spara långsiktigt i breda tillgångsslag.

Men det finns ett dilemma.

− Uttag från ISK och kapitalförsäkring går inte att låsa fram till pensionen, säger Mattias Munter.

Pensionssparandet riskerar därför snabbt att blandas ihop med sparandet till båten eller sommarhuset.
Med andra ord ställer det ytterligare krav på vår disciplin som sparare.

− Jag brukar prata om mentala konton, och jag tror mycket på att vara tydlig inför sig själv. Mitt tips är helt enkelt att öppna ännu ett ISK eller en kapitalförsäkring som du döper till ”Pension”. Det är en viktig poäng. Då kan du också börja se tydligt hur de olika korgarna fylls på. Att bara spara utan ordentliga mål är nästan omöjligt. Däremot är det enkelt att med kapitalförsäkring precisera när pengarna som finns där ska betalas ut automatiskt – exempelvis vid 65 års ålder och 20 år framåt.

Låt pengarna växa

För ett långsiktigt sparande i kapitalförsäkring finns även traditionell förvaltning som ett intressant och väl beprövat alternativ, tipsar Mattias Munter. Det innebär att försäkringsbolaget sköter alla placeringar och erbjuder en garanti i botten. Pengarna växer med en återbäringsränta som har varit 5,1 procent i genomsnitt de senaste 15 åren.

– Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna, säger Mattias Munter.

Kan man förlora sina pengar?
– Med allt sparande finns såklart risken att värdet minskar, men syftet med återbäringsräntan är att jämna ut avkastningen över tid så att de tillfälliga svängningarna inte blir så kännbara. Det finns dessutom alltid en garanterad utbetalningsnivå i traditionell förvaltning. Man kan säga att det är ett bekvämt medelrisksparande som passar utmärkt för pensionssparande.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

S&P: Därför är Skandia årets liv- och fondförsäkringsbolag

Skandia är Årets livförsäkringbolag för andra året i rad. Vi är också Årets fondförsäkringsbolag. Det framgår av Söderberg & Partners nya Trafikljusrapport, som lyfter fram de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden.

Läs artikeln