Gå till innehåll

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

I rekryteringssammanhang är det kandidaternas marknad. Idag är det inte arbetsgivarna som väljer arbetstagarna utan tvärtom.– Som arbetsgivare förutsätts du genom ditt företagande aktivt bidra till att göra världen bättre. Det är employer branding som inte går att fejka, säger ledarskapsexperten Boel Sjöstrand.

I undersökningar är trenden tydlig. Flexibla arbetstider, trevliga arbetskollegor och uppsluppen stämning i fikarummet är ofta det som premieras när talangerna får säga sitt om drömarbetsplatsen. Frågan är om hög lön och tjänstebil inte längre är lika viktigt som förr? Boel Sjöstrand vill dock vrida lite på resonemanget.

– Hög lön är inte alls oviktigt, det är en grundförutsättning som är så självklar att vi inte pratar om den. Men vi pratar hellre om personlig utveckling, fria arbetstider, flexibilitet och att må bra som individ på olika sätt, säger hon och påpekar att även tjänstepension är en viktig del i paketet.

Social hållbar arbetsplats är allt viktigare

I rekryteringssammanhang är det kandidaternas marknad i en tid när arbetslösheten bland akademiker är rekordlåg.

– Maktbalansen har förskjutits – numera är det arbetstagarna som väljer arbetsgivare och inte tvärtom, säger Boel Sjöstrand. 

Att arbetsplatsen är socialt hållbar hamnar allt högre upp på prioriteringsordningen för kandidaterna.

– Våra arbetsplatser utgör en central del av vårt samhälle. Det är svårt att skapa en socialt hållbar värld om inte arbetsgivare tar sitt ansvar och möjliggör det i företagets affär, kultur och vilka som ges möjligheter till anställning och avancemang. De ökande kraven gör  att det inte längre är lika lätt att komma undan med sociala hållbarhetsplaner som pappersprodukter, vi är mer aktivitetsorienterade och vill se handling och äkthet, säger Boel Sjöstrand.

Det är alltså ingen slump att employer branding, det vill säga hur företaget marknadsförs gentemot målgruppen potentiella rekryter och medarbetare, är på mångas läppar.

– Transparensen har ökat, det är lätt att ta reda på hur det ”egentligen är” på ett företag. Det gör att man som arbetsgivare behöver ta makten över den kommunikationen, både genom att snygga till den med film, sociala medier och hemsidor, men också såklart genom att vara medveten och påverka innehållet – hur tycker våra medarbetare egentligen att det är att jobba här, hur kan vi göra det bättre? 

Globaliseringen innebär ökad konkurrens om talanger och brist på talanger. Är det ett svårlöst problem? 

– Nej, snarare en möjlighet! Att vara skicklig på hur vi samarbetar med människor från andra kulturer än vi själva är en suverän framgångsfaktor. Det finns mycket forskning som visar på hur stor roll en blandad grupp spelar för kvalitet, riskminimering och innovation. Globalisering ger oss möjlighet att hitta talanger på andra marknader än vår lokala.

För den enskilde arbetstagaren är vikten av en bra tjänstepensionslösning oerhört stor. Den allmänna pensionen utgör på sin höjd 50 procent av slutlönen när man går i pension, och tjänstepensionen kan då fylla ut ytterligare 15 till 20 procent.

Så kan du påverka din pension

– Ju högre lön man har, desto större andel kommer tjänstepensionen att kunna utgöra. Tjänstepensionen ger även trygghet här och nu, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Tjänstepension kan både attrahera nya medarbetare och hjälpa till att behålla nyckelpersoner, enligt Mattias Munter.

– Men det handlar samtidigt om mer än bara pensionssparande. De försäkringar som bör ingå i ett bra tjänstepensionskoncept ger trygghet här och nu för medarbetare och kan genom exempelvis en hälsoförsäkring bidra till att förebygga sjukskrivningar. Långa sjukskrivningar kostar företaget stora pengar och hämmar samtidigt utveckling och tillväxt när nyckelpersoner drabbas.

Hur mycket vill du själv ge dig i framtida lön - räkna här!

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.