Gå till innehåll

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

Att locka de bästa medarbetarna till företaget, och nå tillväxt genom sina anställda, innebär en knivskarp konkurrens. Pensionsspecialisten Trifa Chireh avslöjar sina bästa tips för att sticka ut på marknaden.

– Det handlar om att vara en bra arbetsgivare, en ansvarsfull arbetsgivare – och en attraktiv arbetsgivare.

Grundbulten i varje företags jakt på att bli en attraktiv arbetsgivare är självklar, menar Trifa Chireh, pensionsspecialist på Skandia.

Allt börjar med tjänstepensionen.
– Den är något av en hygienfaktor, och krävs för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Andra typer av förmåner i all ära – tjänstepensionen är den viktigaste förmånen efter lönen.

Skaffa tjänstepension för enskilda firmor och mindre aktiebolag 

”Ju högre lön desto större andel”

För arbetstagaren är fördelarna många. Den allmänna pensionen utgör på sin höjd 50 procent av inkomsten när man går i pension, och tjänstepensionen kan då fylla ut ytterligare 20 till 30 procent.

– Och ju högre lön man har desto större andel kommer tjänstepensionen att utgöra.
Trifa Chireh förklarar tjänstepensionen som en trygghet på långt sikt – "livet efter lönen" – men att det även finns inslag av trygghet här och nu.

– Det handlar exempelvis om att koppla en sjukförsäkring till sparandet ochen så kallad premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om du blir långtidssjukskriven så går pensionsbolaget in och tar över betalning av premien. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsbetalningar ändå.

Pension och sjukförsäkring – testa vår guide här

Viktigt med förbyggande åtgärder

Ytterligare en förmån Trifa Chireh rekommenderar är den sjukförsäkring som hanterar inkomstbortfallet om man blir sjukskriven.

– Och även en så kallad sjukvårdsförsäkring. Den ger arbetsgivaren en trygghet i att de anställda snabbare kan få specialistvård.

Hon ser också vikten av förebyggande åtgärder som avgörande. Genom en hälsoförsäkring går det att i högre utsträckning förhindra sjukskrivningar. Det kan handla om att den anställde får tid med en samtalsterapeut, eller annan relevant hjälp, innan sjukskrivningen blir ett faktum.

– De företag som har helheten –pensionssparande, förebyggande hälsoförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag.

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.