Gå till innehåll

Nyckeln till framgångsrikt sparande

Trots ett skakigt första kvartal på börsen har våra ekonomer en försiktigt positiv syn på aktier. Det framgår av senaste numret av Skandias Marknadsbrev. Samtidigt blir det allt viktigare att hålla koll på risken i portföljen. – Ju längre in i en börsuppgång vi kommer, desto viktigare blir långsiktigheten, säger vår makroekonom Johan Lundqvist.

Läs hela Marknadsbrevet

Årets första tre månader har bjudit på en hel del dramatik och sedan årsskiftet står flera stora börsindex på minus, inklusive Stockholmsbörsen.

I grunden är dock konjunkturen fortsatt stark med växande globala bolagsvinster. I kombination med låga och långsamt stigande räntor utgör det goda förutsättningar för börsen, och Skandias ekonomer har därför en försiktigt positiv syn på aktier i närtid.

– Riskerna har dock ökat och att ha koll på balansen mellan aktier och räntor i portföljen har blivit allt viktigare, skriver Maria Landeborn, sparekonom, i Marknadsbrevet för april.

Handla med aktier - vi gör det enkelt

Hur lång är lång sikt?

Uppgången på världens börser fyllde nio år i mars, och om utvecklingen håller i sig kommer vi i höst att slå det gamla rekordet från 1990-talet. Ju längre in i en börsuppgång vi kommer, desto viktigare blir långsiktigheten.

– Efter nio år av stigande aktiekurser och en långt gången konjunktur får vi anta att majoriteten av uppgången ligger bakom oss, säger Johan Lundqvist.

Att investera i aktier är som bekant förenat med ett risktagande. Vi vet att det med jämna mellanrum dyker upp händelser som får börsen att falla.

Viktiga lärdomar

En lärdom som många sparare drog vid exempelvis it-bubblan i början av 2000-talet och finanskrisen 2008, var att sprida sina risker. Den som hade merparten av sin portfölj placerad i Ericsson-aktien fick uppleva en kalldusch av sällan skådat slag.

En annan lärdom är vikten av långsiktighet. Ju längre tid vi har våra pengar placerade på börsen, desto mindre är sannolikheten att förlora pengar.

Så sparar du långsiktigt

– I slutet av en längre uppgång räcker inte ett femårsperspektiv. För att få ned risken att få negativ avkastning tillräckligt behöver vi ha ett sjuårsperspektiv på våra aktieinvesteringar, menar Johan Lundqvist.

Enkel matematik påminner oss om att det som faller 50 procent i värde, måste stiga med 100 procent för att komma tillbaka till ursprungligt värde. Det tar alltså tid för en börs att återhämta sig. Men under hela den över trettio år långa perioden Skandias ekonomer har studerat var det bara ett fåtal tillfällen som skulle följas av negativ avkastning sju år senare.

– Långsiktighet är en viktig nyckel till ett framgångsrikt sparande, säger han.

Spara regelbundet

En blandad portfölj med en bra riskspridning över tid är det klokaste valet för de flesta. Inte minst när aktier är dyra.

Månadspara i fonder

Men att ha pengarna på sparkontot lockar inte.

– Månadssparande i fonder är ett smart sätt att sprida riskerna. När börsen går ned köper du billigare och förr eller senare kommer det att vända upp igen, säger Maria Landeborn.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.