Gå till innehåll

Fem frågor och svar om oron på börsen

Efter breda fall i oktober har oron på börsen fortsatt även i november. Handlar det om obefogade nedgångar eller är det en signal på att vi går mot sämre tider? Och hur ska man tänka som långsiktig sparare? Vår ekonom Johan Lundqvist reder ut begreppen.

Det skakar på börsen. Från början kretsade turbulensen kring amerikanska teknikbolag, men gradvis har nervositeten spridit sig till fler sektorer och marknader.

– Efter en längre börsuppgång är det inte konstigt att det kommer en period av oro. Höstens börsutveckling påminner om hur det såg ut i början av året. Även då backade flertalet börsindex omkring 10 procent. Men det finns även betydande skillnader, säger Johan Lundqvist.

Vad beror oron på?

– Det är flera faktorer som ligger bakom. Nedgångarna utlöstes av branta ränteuppgångar i USA, något som sällan är bra för aktier. När det sker samtidigt som konjunkturen svalnar är det ännu sämre nyheter. Bolagens vinstprognoser pekar på en inbromsning nästa år samtidigt som den ekonomiska statistiken mattas av. Vi ser också ökade risker kopplat till Italiens budget, Brexit och handelskriget mellan Kina och USA. Skälet för börsen att stiga är därför svagare i nuläget än i början av året.

Hur ska man tänka som sparare?

Den som vill ha rådgivning utifrån sina personliga förutsättningar kan med fördel kontakta en rådgivare hos oss. Men rent generellt gör den långsiktige aktiespararen, som exempelvis sparar till pensionen, bäst i att avstå försök att ”tajma” börsrörelser. Förr eller senare kommer alla börsuppgångar att ta slut. Frågan är bara när. 

Rådgivning med din framtid i fokus

– En portfölj med 100 procent aktier lämpar sig endast för långsiktiga sparare. Den som är "ganska” långsiktig eller som inte vill riskera en ”allt för stor del” av kapitalet bör ägna en stund åt portföljen. I höstens utgåva av Placeringsutsikter skrev vi att den viktigaste fråga som sparare har att ställa sig är: ”Hur mycket av gångna års uppgångar är jag beredd att riskera för möjligheten att kunna fortsätta få avkastning?”. Den frågan är inte mindre aktuell nu och tål att upprepas.

Så pengarna på sparkontot är inte att föredra?

− Man ska förstås ha en buffert i vardagsekonomin – och den kan absolut ligga på ett sparkonto − men det handlar snarare om utgifter som kan dyka upp under det närmaste året. När det gäller pensionssparande vill vi ju att kapitalet ska växa över tid, och då måste de vara placerade på ett sätt som kan ge avkastning. Det viktiga är då att man inte äventyrar mer än man är villig att riskera.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Att fatta beslut som kan tyckas ”tråkigt” är alltså ingen dum idé just nu?

– Nej, nyckeln till ett framgångsrikt sparande och god långsiktig avkastning ligger i att göra kloka beslut, och sådana är inte alltid spännande. Med jämna mellanrum bör man rebalansera sin portföljen, det vill säga att återställa portföljens ursprungliga risk efter en längre tids uppgång. Detta för att inte göra portföljen för beroende av de aktiemarknader som har gått bäst den senaste tiden.

Vad händer härnäst – är oron övergående eller början på något större?

– Det kan vi inte veta, men vi kan konstatera att många ekonomier befinner sig sent i den ekonomiska cykeln samtidigt som allt fler centralbanker stramar åt penningpolitiken. Vi anser att det ökar risken på marknaderna, och som sparare måste man därför vara inställd på att turbulensen vi har sett i år kommer att hålla i sig. I en sådan miljö är behovet av en genomtänkt portfölj som störst.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter