Gå till innehåll

Riksbanken höjer tempot

Som förväntat höjde Riksbanken idag räntan med en halv procentenhet. Räntehöjningen är därmed dubbelt så stor som i april, vilket signalerar att tempot har skruvats upp. Räntan kommer dessutom fortsätta höjas i rask takt under hösten. Även om högre räntor blir alltmer kännbart för svenska hushåll, så ligger det i allas intresse att bekämpa inflationen. Alternativet vore värre.

Inflationen har fortsatt att överträffa Riksbankens prognoser under våren. Ju längre tid som inflationen ligger kvar på höga nivåer, desto mer riskerar den bita sig fast djupare i ekonomin. Det är därför som Stefan Ingves nu ökar på takten i räntehöjningarna. Riksbankens egen bedömning är att räntan kommer ligga ”nära 2 procent” i början av nästa år – att jämföra med dagens 0,75 procent.

Det är därför troligt att Riksbanken kommer fortsätta att höja i högt tempo under hösten för att därefter sakta ned på takten under 2023. Utsikterna för nästa år är dock mycket svårbedömda. De kommer påverkas av dels den faktiska inflationen under hösten och den stundande lönerörelsen nästa år, dels styrkan i den internationella konjunkturen och råvarupriserna.

Parallellt med den stigande inflationen pågår även en inbromsning i svensk ekonomi som Riksbanken behöver förhålla sig till. Hushållens köpkraft pressas av negativa reallöneökningar, och successivt kommer även de stigande räntekostnaderna tynga plånböckerna. Vidare dämpas viljan att konsumera av nedgångarna på börsen i år, vilket kan förstärkas om bostadspriserna fortsätter ned under hösten. Dessutom är det rimligt att anta att kombinationen stigande räntor och dämpad efterfrågan kommer leda till minskade investeringar i ekonomin. En ljusglimt är att företagen fortfarande har en stark orderingång. Exporten ser därför ut att växa på i god takt i år, men med en växande internationell osäkerhet är risken stor att den försvagas lite längre fram.

I den här miljön blir Riksbankens räntehöjningar lök på laxen då de förstärker inbromsningen. Redan nu ser vi en viss påverkan på bostadsmarknaden och vi räknar med ytterligare prisnedgångar efter sommaren. Men alternativet – att inte göra tillräckligt för att bekämpa inflationen – vore värre. Om inflationen får för starkt fäste i förväntningarna bland hushåll och företag, skulle det krävas ännu hårdare insatser längre fram, med potentiellt större påverkan på arbets- och bostadsmarknaden. Där vill ingen hamna. Därför är det bra att Stefan Ingves nu höjer tempot.

Läs också: Oroliga börser – hur ska jag agera? Här svarar Johan Lundqvist på några av de vanligaste frågorna just nu.

Få våra bästa spar- och placeringstips först!

Börja prenumerera på våra Marknadsbrev och Placeringsutsikter idag och var först med att få våra ekonomers analys av marknaden och spar- och placeringstipsHelt gratis och direkt i din inkorg. Hur vi använder din mejladress

Hoppsan!

Något gick fel. Kolla att du fyllt i allt rätt och testa igen.

Senaste nyheterna

Fler nyheter

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet