Gå till innehåll

Oroliga börser – hur ska jag agera?

Det stormar rejält på världens aktiemarknader. Bara under de senaste två veckorna har flera sjunkit omkring 10 procent. Räknat sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens breda index gått ned ca 25 procent. Många undrar vart börserna är på väg och ifall det är läge göra förändringar i portföljen. Vår ekonom Johan Lundqvist svarar på några av de vanligaste frågorna just nu.

Johan Lundqvist är makroekonom på Skandia. Han arbetar med konjunktur- och placeringsbedömningar.

Varför surnade börserna till på nytt i juni?

Den främsta anledningen till det senaste humörskiftet på börserna var nya inflationssiffror från USA som var värre än förväntat. Det gjorde att räntorna steg och trissade upp förväntningarna på centralbankens åtstramningar än mer. Mindre än en vecka efter inflationssiffrorna, höjde Federal Reserve räntan med 0,75 procentenheter. En så stor räntehöjning har inte Fed gjort sedan 1994 och det kan jämföras med ”vanliga” räntehöjningar som brukar vara 0,25 procentenheter åt gången.

Är detta övergående eller är vi mitt i en långvarig nedgång?

Det enkla och uppenbara svaret här är naturligtvis att varken vi eller någon annan vet vad börsens nästa steg kommer att bli. Den centrala frågan för utsikterna är vad som händer med konjunkturen. I och med de stora och snabba räntehöjningar som pågår och väntas från världens centralbanker under det närmaste året, ökar risken för att konjunkturen så småningom viker ned sig.

Om vi skulle börja se signaler på att inflationen är på väg att mattas av, så möjliggör det för centralbankerna att gå lugnare fram, vilket ökar förutsättningarna för en mjuklandning i ekonomin. I ett sådant scenario bör börserna ganska snabbt kunna hitta fast mark under fötterna och repa mod. Det mesta talar dock för att inflationstrycket förblir högt. Vår hållning är därför att man behöver vara inställd på att oron på börserna kommer att fortsätta.

Jag är orolig – är det helt fel att sälja nu?

Svaret på den frågan kommer alltid att bero på hur länge du planerar att ha dina pengar placerade och hur stor acceptans du har för svängningar längs vägen. Den historiska erfarenheten är att det sällan är klokt att sälja i panik. Risken är stor att man säljer när börsen redan har hunnit sjunka mycket och därefter väntar för länge med att köpa tillbaka. Det är ett recept på hur man går miste om avkastning och misslyckas med sitt sparande. Ett grundtips brukar därför vara att sitta still i båten, och det är också vårt generella tips för den som är långsiktig i sitt sparande. Men det finns undantag. Börsen må ha gått ned omkring 20–25 procent i år, men den kan naturligtvis gå ned ytterligare 20–25 procent. Nedgångar i den storleksordningen får nog ses som ett ”worst-case-scenario” på hur mycket en aktieplacerare riskerar att förlora om det vill sig riktigt illa.

För den som kommer behöva sina pengar om till exempel något år och som kanske inte har råd att riskera ytterligare värdeminskning, behöver det inte vara fel att minska innehavet i portföljen. Här behöver man väga risken att gå miste om avkastning om börserna vänder upp inom kort, mot risken att förlora mer pengar om nedgångarna fortsätter. En mellanväg kan vara att avyttra delar av innehavet.

Vad riskerar jag om jag äger aktier nu?

Trots att börsen redan har gått ned en hel del finns det, som vi påpekar ovan, risk att den sjunker ännu mer. Vår uppfattning är att prognoserna för företagsvinsterna inte har tagit höjd för en försämring av konjunkturen. Om eller när en lågkonjunktur börjar närma sig finns det därför risk för fortsatta fall. Historiskt har dessa varierat i storlek. 

Jag har en summa pengar på konto – vågar jag placera dem på börsen nu?

Även här handlar det om hur länge du tänker ha pengarna placerade och vilken acceptans för svängningar längs vägen du har. När börsen har gått ned 25 procent är det naturligt att börja fundera på om det är läge att köpa aktier igen. Vårt tips här är att inte försöka ”tajma” börsen och heller inte tänka ”antingen-eller”. Ett smart sätt att minska risken att köpa vid ”fel tillfälle” är att sprida ut investeringarna. Till exempel kan man investera en fjärdedel i taget under det närmaste året. Om börsen fortsätter ned under den perioden får man successivt en lägre inköpskurs.

Avslutande medskick

Det är tuffa tider för sparare just nu. Den höga inflationen gör att våra pengar automatiskt tappar värde. Stigande räntor tynger avkastningen på obligationer (räntefonder) och aktiemarknaden är osedvanligt skakig. Tider av turbulens är dock en oundviklig del av att investera. Det är på grund av den insikten som vi ständigt återkommer till vikten av att ha en balanserad portfölj. Även om det är besvärligt att se hur värdet på portföljen har minskat i år, så finns det också en halvfull syn på situationen för långsiktiga investerare. Priset på aktier har sjunkit omkring 20–25 procent i år. Den som har ett regelbundet månadssparande har därför under det senaste halvåret fått allt lägre inköpskurs.

Om börsen skulle fortsätta ned, kan det till och med vara en idé att fundera på att öka storleken på månadssparandet om det finns utrymme för det. Större nedgångar pågår ofta under en längre tid. När it-bubblan sprack år 2000 sjönk Stockholmsbörsen i omkring 2,5 år innan den vände upp igen. Under finanskrisen sjönk den i ca 1,5 år. Den som under de åren höll i, och kanske till och med ökade, sitt månadssparande fick en större utväxling på sin portfölj när väl börserna vände upp igen. Och om det är något som historien har bevisat om och om igen, så är det att nedgångar tar slut. Vi kan inte förvänta oss att lyckas tajma in botten, men med långsiktighet och uthållighet kan vi förbättra potentialen i portföljen – också i turbulenta tider.

Läs också: Riksbanken höjer tempot - här kommenterar Johan Lundqvist den senaste räntehöjningen.

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter