Gå till innehåll

Därför är din bostad ingen smart pensionsförsäkring

Nästan sex av tio ser bostaden som en pensionsförsäkring. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia. Men det hela är ett vågspel, menar vår pensionsekonom Mattias Munter.

Prisutvecklingen på fastighetsmarknaden under 2000-talet har varit enorm och många sitter i dag på bostäder värda miljoner. Det är en ekonomisk trygghet och en viktig del av den totala kalkylen.

Men enligt Mattias Munter riskerar vi att skapa en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande.

– Många ligger trots en skakig period fortfarande kraftigt på plus. Problemet är bara att man måste sälja eller belåna bostaden för att kunna frigöra pengar i framtiden, säger Mattias Munter.

− Ser man bostaden i första hand som ett pensionssparande att leva av är man snett ute. För hur ska du leva av värdet på din bostad som pensionär?

Långsiktigt sparande till pensionen bör enligt Skandias pensionsekonom ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden.

− Med nya regelverk blir man tvingad till amortering i större utsträckning och amortering ska absolut vara en del av totala privatekonomiska kalkylen. Det är ett bra sätt att spara och det du framförallt får är lägre boendekostnader. Men det får inte ersätta det långsiktiga sparandet som man ska leva livet för som pensionär, säger Mattias Munter.

Pensionsekonomens 10 tips för att höja din pension

  • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
  • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
  • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
  • Löneväxla till tjänstepension – om arbetsgivaren tillåter och du har en hög lön.
  • Fundera över hur aktiv du till vara. En hög aktivitet gör att du kan placera smalare.
  • Se över fondval och riskspridning. Det är viktigt med en balanserad portfölj. 
  • Spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. 
  • 10 år eller mer kvar till pension? Välj aktiefonder för chans till bättre avkastning.
  • Ta hand om din partner. Öppna extra sparande för den som är hemma mest.
  • Våga ta en viss risk även efter uppnådd pensionsålder – så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.