Gå till innehåll

Därför är din bostad ingen smart pensionsförsäkring

Nästan sex av tio ser bostaden som en pensionsförsäkring. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandia. Men det hela är ett vågspel, menar vår pensionsekonom Mattias Munter.

Prisutvecklingen på fastighetsmarknaden under 2000-talet har varit enorm och många sitter i dag på bostäder värda miljoner. Det är en ekonomisk trygghet och en viktig del av den totala kalkylen.

Men enligt Mattias Munter riskerar vi att skapa en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande.

– Många ligger trots en skakig period fortfarande kraftigt på plus. Problemet är bara att man måste sälja eller belåna bostaden för att kunna frigöra pengar i framtiden, säger Mattias Munter.

− Ser man bostaden i första hand som ett pensionssparande att leva av är man snett ute. För hur ska du leva av värdet på din bostad som pensionär?

Långsiktigt sparande till pensionen bör enligt Skandias pensionsekonom ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden.

− Med nya regelverk blir man tvingad till amortering i större utsträckning och amortering ska absolut vara en del av totala privatekonomiska kalkylen. Det är ett bra sätt att spara och det du framförallt får är lägre boendekostnader. Men det får inte ersätta det långsiktiga sparandet som man ska leva livet för som pensionär, säger Mattias Munter.

Pensionsekonomens 10 tips för att höja din pension

 • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
 • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
 • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
 • Löneväxla till tjänstepension – om arbetsgivaren tillåter och du har en hög lön.
 • Fundera över hur aktiv du till vara. En hög aktivitet gör att du kan placera smalare.
 • Se över fondval och riskspridning. Det är viktigt med en balanserad portfölj. 
 • Spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. 
 • 10 år eller mer kvar till pension? Välj aktiefonder för chans till bättre avkastning.
 • Ta hand om din partner. Öppna extra sparande för den som är hemma mest.
 • Våga ta en viss risk även efter uppnådd pensionsålder – så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Hur mycket ska du spara till pensionen?

Få en uppskattning av hur mycket du behöver månadsspara privat för att få den pension du önskar, baserat på din ålder och inkomst.

Jag är född och har en månadsinkomst på kr före skatt.

Det är bra att du funderar på ditt sparande, men du behöver inte börja spara just till pensionen än – kanske vill du spara till en bostad, resor eller liknande? Här får du koll! 

Det är helt rätt att se över pensionen, men det är bättre att optimera det du redan har än att fundera på om ditt månadssparande ligger på rätt nivå. Vi guidar dig genom pensionsålder, utbetalningstid och efterlevandeskydd för att du ska få en så bra pension som möjligt.

Räkna ut
Jag vill gå i pension när jag är
65
år gammal...
...och jag vill ha
 
kr/mån att leva för.
Då behöver jag spara
 
kr i månaden.

Önskad pension

Vi har räknat med 80 % av lönen (före skatt) som önskad pension, men är medvetna om att alla har olika förutsättningar. Du kan alltid testa att fylla i ett eget belopp.

Så mycket behöver du spara

Beräkningen baseras på hur mycket en person i din ålder och med din månadsinkomst beräknas få i pension, vilket i sin tur bygger på:

 • angivet födelseår och önskad pensionsålder
 • den angivna månadslönen (före skatt), utan löneökning utöver den som följer inflationen
 • att du har en kollektivavtalad tjänstepension (ITP) och tar ut pensionen så länge du lever (sk livslångt uttag)
 • att du började arbeta vid 25 års ålder
 • att du har allmän pension
 • att du får en genomsnittlig avkastning på alla delar i pensionen med 2,1 % där det är möjligt att göra ett antagande (utöver inflation och andra påverkande faktorer); 2,1 % följer svensk prognosstandard och är samma avkastning som antas på Minpension.se

Vi har räknat med att du väljer en kapitalförsäkring för det som du ytterligare behöver spara för att nå önskad pension (det finns givetvis andra sätt att spara – läs mer i nästa steg) samt

 • att du sparar i kapitalförsäkringen fram till önskad pensionsålder
 • att du sedan väljer att ta ut pengarna under 20 år
 • att kapitalförsäkringen är utan avgift  
 • att avkastningsskatt betalas under hela försäkringstiden

Beloppen är avrundade till närmaste hundratal, lägsta belopp som visas är 100 kr.

Beräkningen ska ses som en ungefärlig uppskattning och är ingen garanti för just din pension. Du kan gå in på minpension.se för att få en individuell prognos, eller kontakta oss så hjälper vi dig med ditt sparande. 

Det här är inte en prognos för din individuella pension. Resultatet i beräkningen bygger på grova uppskattningar och antaganden, t.ex. har vi räknat med en person som har allmän pension och tjänstepensionsavtalet ITP (läs mer under Så har vi räknat). För en individuell prognos för hur mycket du beräknas få i pension rekommenderar vi att du loggar in på minpension.se.

Nästa steg: Börja spara till pensionen

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.