Gå till innehåll

"Arbetsgivaren spelar viktig roll"

Hela sex av tio svenskar uppger att de har oroat sig för sin hälsa på grund av stress det senaste året. Det visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Skandia. – Arbetsgivarna spelar en mycket viktig roll, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Vi är nog många som då och då känner oss otillräckliga. Tiden räcker inte. Energin tar slut. Måstena bygger bo i huvudet – och tycks trivas utmärkt där uppe. Till slut känns det som att den accelererande stressen i vardagen, de ökade prestationskraven och det ständiga informationsflödet nästan får hjärnan att kortsluta.

Läs mer: Så påverkas våra hjärnor av långvarig stress

Nära sex av tio svenskar (58 procent) har oroat sig för sin hälsa på grund av stress någon eller flera gånger det gångna året. Var tredje (33 procent) har oroat sig flera gånger eller hela tiden. Samtidigt svarar fyra av tio svenskar satt de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare när det gäller sitt mentala välmående.

– Kortsiktig stress är inte negativt – det behövs för att vi människor ska fungera. Men långvarig stress under månader och år, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadlig. Arbetsgivarna kan spela en mycket viktig roll för att motverka detta genom satsningar på förebyggande åtgärder, säger Kristina Hagström.

Arbetsgivaren viktig

Svenskarna är optimistiska när det gäller hälsan inför 2018. Men var femte känner sig samtidigt redan nu orolig för sin hälsa på grund av stress när de tänker på nästa år. 

Nästan var fjärde svensk (36%) upplever att de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare när det gäller sitt mentala välmående. Kvinnor och äldre personer tycker i högre utsträckning att de inte får stöd än män och yngre individer. Bland tjänstemän uppger över hälften (55%) att de får tillräckligt stöd och 35 procent att de inte får det. Bland traditionella arbetaryrken är siffrorna nästan omvända – bara 37 procent upplever att de får tillräckligt stöd medan 43 procent uppger att de inte får det. Det är ingen skillnad på privat och offentlig sektor.

De främsta hälsoutmaningarna, enligt Skandias Novus-undersökning, är i tur och ordning motion, sömn och kost. Även nedstämdhet/depression och brist på återhämtning hamnar högt upp på listan.

– Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser, säger Kristina Hagström.

Läs mer: Så mycket kan vi spara med förebyggande hälsovård

Läs mer: Fånga upp signalerna i tid