Gå till innehåll

SKI: Skandia har Sveriges nöjdaste pensionskunder

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. I år hamnar Skandia på första plats på privatsidan. – Förtroende och samhällsengagemang blir allt viktigare faktorer när pensionskunderna får säga sitt, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter i en kommentar.

I en tid då många branscher tappar i kundnöjdhet klarar sig försäkringsbranschen totalt sett bra, visar undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

I år har totalt nära 3 000 privatpersoner och 2 400 företag svarat på frågor rörande sina försäkringar, såsom privat pensionsförsäkring eller företagets tjänstepension. Kundnöjdheten mäts genom ett index mellan 0 och 100. Ju högre index, desto bättre anser kunderna att marknadens aktörer lever upp till krav och förväntningar. 

Vill du också bli en av våra nöjda pensionssparare? Se våra sparalternativ.

Förtroende a och o

SKI har mätt kundnöjdheten hos försäkringsbolagens kunder sedan 1989. På privatsidan hamnar Skandia i topp inom pensions- och livförsäkring med siffran 68,9. Skandia intar en förstaplats när det kommer till image, förväntning, service och prisvärde medan vi hamnar tvåa inom produkt och lojalitet. I årets SKI tjänstepension företag så kommer Skandia trea totalt – en klar förbättring jämfört med fjolårets åttonde plats. 

På företagssidan så kommer Skandia ut i topp inom kategorin image samt tvåa inom förväntan, produkt, service och prisvärde. Hög servicenivå, men kanske ännu mer mjuka faktorer som samhällsengagemang och pålitlighet, ger enligt SKI höga betyg och därmed också nöjdare kunder.

– Det är inte bara hygienfaktorer som pris, avkastning och servicenivå som påverkar kundnöjdheten. Det är också viktigt att kunna visa på en lokal närvaro och ett stort samhällsengagemang, som sammantaget bygger kundernas förtroende, säger Mattias Munter. 

Förebyggande hälsovård

Pensionssparande handlar naturligtvis om en trygghet på långt sikt – ”livet efter lönen”. Men det finns också behov av trygghet här och nu. Skandia har därför valt att satsa stort på förebyggande hälsovård.

Med en förebyggande hälsoförsäkring kopplad till sin tjänstepension, kan den som känner sig nedstämd eller stressad, eller på annat sätt är i riskzonen att bli sjukskriven, få hjälp och råd av en hälso- och rehabvägledare.

– Det hela är jämförbart med arbetet att undvika dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt kan samhället, arbetsgivaren och den enskilde undvika höga kostnader och långdraget lidande genom förebyggande åtgärder, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.