Gå till innehåll

Därför är Skandia "Årets livförsäkringsbolag"

Skandia har utsetts till ”Årets livförsäkringsbolag 2016”, enligt Söderberg & Partners Trafikljusrapport. – De har levererat en väldigt god riskjusterad avkastning på sina tillgångar, lyder motiveringen.

Trafikljusrapporten som Söderberg & Partners presenterar årligen innehåller analyser av fonder, fondförsäkringsbolag och livförsäkringsbolag och bland nio analyserade livförsäkringsbolag rankas Skandia som 2016 års främsta.  

– Livbolaget har under året hanterat överskottet bra och utför dessutom ett bra hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg, skriver Söderberg & Partners i sin rapport.

Utvecklats väl

Skandia förvaltar ca 400 Mdr för omkring 1,4 miljoner kunder och placerar dessa i traditionella tillgångsslag som aktier, räntor och fastigheter men även i alternativa investeringar som infrastruktur, onoterade bolag och råvaror. Trots ett stundtals turbulent år med stora marknadsrörelser, Brexit och en otippad amerikansk valutgång har Skandias livportfölj utvecklats väl.

– Det är självkart roligt och hedrande att bli uppmärksammade av externa bedömare för det jobb vi gör med att skapa värde för våra kunder, säger Skandias kapitalförvaltningschef Hans Sterte.

– Vi har haft turbulens på marknaderna – inte i portföljen. Under första kvartalet, när börserna föll, hade vi till och med positiv avkastning tack vare våra investeringar i bland annat private equity och infrastruktur. När börserna sedan dök på nytt efter Brexit-omröstningen tappade vi mindre än en halv procent under de värsta dagarna. Och under hösten stärktes avkastningen påtagligt i takt med att marknaderna steg.

LÄS MER: Börsnotering av Snap succé för Skandias kunder

Bekväm sparform

För individen handlar traditionell förvaltning om en bekväm sparform med garantier, där man som sparare gör ett enda val och sedan låter Skandia sköta resten. Kapitalet placeras för att med ett balanserat risktagande ge så bra avkastning som möjligt.

– Vi brukar kalla den för en allvädersportfölj eftersom riskerna är spridda på så många olika tillgångsslag, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

– Den stora fördelen med att använda traditionell förvaltning för just pensionssparande är att tack vare återbäringsräntan blir variationerna i utbetalningsbeloppen mindre men utan att minska möjligheterna till avkastning, säger han och fortsätter:

– Det är ett närmast unikt och långsiktigt uppdrag på en sparmarknad där man oftast mäts på hur man presterar relativt ett jämförelseindex över kortare tidsperioder. Dessutom är det en väl beprövad sparform för just pension. Skandia har exempelvis levererat privat pensionsförsäkring i den formen sedan 1919.

Avkastningen på den placeringsportföljen är vad som rapporteras som totalavkastning, ungefär på samma sätt som du kan följa utvecklingen på en blandfond eller ett aktieindex i både upp- och nedgång. För 2016 uppgick den till 8,2 procent.

Totalavkastningen påverkar dock inte värdet på din försäkring omedelbart. Istället jämnas avkastningen ut med hjälp av återbäringsräntan, vilket gör att kortsiktiga svängningar på de finansiella marknaderna blir mindre kännbara för dig som kund.

– Man kan säga att vi sparar lite extra i de gemensamma ladorna i bra tider för att kunna ta av i sämre tider. Det ger en jämnare utveckling av sparkapitalet. I grunden finns dessutom en garanti som försäkrar dig om ett minsta belopp när pengarnas ska betalas ut, säger Mattias Munter.

LÄS MER: ”Att pensionsspara är att hantera osäkerhet”

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.