Gå till innehåll

Frågor & svar

Information som rör coronaviruset har vi samlat här – kolla gärna där först om du hittar det du söker.

Corona

 • Likviden är disponibel när försäljningen är klar, dvs. då du kan se transaktionen på din depå. Likvid finns tillgänglig för uttag dagen efter din affärsdag.

 • Vilken kurs man får på sin affär beror på fondens handelscykel. Du kan alltid se vilken preliminär affärsdag du får under din orderbevakning. Affärsdag är den dag fondbolaget beräknas genomföra din order.

 • Efter kraftiga nedgångar på de finansiella marknaderna som en följd av coronakrisen är det nödvändigt att justera återbäringsräntan. Från och med den 1 april justerar vi därför den ordinarie återbäringsräntan från nuvarande 5 procent till 2 procent.

  Vill du veta mer om hur återbäringsräntan sätts och vad vi tar hänsyn till kan du läsa det här.

   

 • Svaret på det hänger på din unika situation och riskvilja. Läs mer om hur du kan tänka här.

 • Du kan alltid ändra, pausa eller avbryta ditt privata försäkringsavtal. Men det är viktigt att du då pratar med din rådgivare eller tar reda på vad konsekvenserna för sparandet och försäkringsskyddet blir själv.

 • Du kan alltid ändra, pausa eller avbryta ditt privata försäkringsavtal. Men det är viktigt att du då pratar med din rådgivare eller tar reda på vad konsekvenserna för sparandet och försäkringsskyddet blir själv.

 • Det gör du enklast inloggat via Skandia.se eller via mobilappen. Skulle det av någon anledning inte gå att göra där kan du vända dig till kundservice, som kan lägga in önskade fondval och byten.

 • Ja, men för närvarande är samtliga fonder åter öppna för handel.

 • Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid dödsfall betalas försäkringen ut som ett engångsbelopp till din familj eller dina förmånstagare.

 • Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

 • Du som har en vårdförsäkring hos oss och har en planerad operation i Stockholm kan få den uppskjuten. I vissa fall kommer vård inte kunna ges inom den tid vi utlovat i vårdgarantin. Om det gäller just dig kommer vårdgivaren att kontakta dig.

  Orsaken är det kritiska läget i sjukvården. Personal från privata vårdgivare behövs för att ta hand om svårt sjuka patienter med covid-19. Alla måste nu bidra till att sjukvården fungerar och vi ber om förståelse för att det påverkar dig som kund. Om vi inte kan hålla vårdgarantin kommer vi att betala ersättning till de kunder som berörs, i enlighet med villkoren.

 • Nu är det möjligt för alla våra bolånekunder att pausa amorteringen på bolånet, oavsett om man har drabbats ekonomiskt av Coronakrisen eller inte. Amorteringsfriheten gäller till och med 31 augusti 2021 och ansökan är öppen för alla som har ett bolån i Skandia, oavsett om lånet är bundet eller rörligt, eller när lånet togs.

  • Börja med att ta kontakt med säljföretaget och komma överens om kompensation. Många företag har skapat rutiner för vilken kompensation de kan erbjuda: återbetalning av pengarna eller tillgodokvitto att använda senare eller andra alternativ. Försök hitta en lösning som passar både dig och företaget.
  • Dokumentera era kontakter: spara mejl, notera tidpunkt för telefonsamtal och vad som bestämdes (När du ska erhålla återbetalningen eller tillgodokvittot. Vilken omfattning och hur länge tillgodokvittot gäller etc). Om du inte kan nå säljföretaget så spara skickade mejl och notera tidpunkt för dina kontaktförsök.
  • Ta reda på köpevillkoren vid köptillfället.

   

  Om säljföretaget inte tar sitt ansvar; kontakta oss 

  Kontakta oss så snabbt som möjligt och reklamera ditt kortköp om du inte kommer överens med säljföretaget, så utreder vi. Vår utredning tar minst 10 veckor, men under tiden krediterar vi ditt köp.

  Tänk på att:

  • Bifoga samtliga underlag för dina kontakter (kontaktförsök) med säljföretaget
  • I den situation som råder just nu kan det ta längre tid än vanligt med reklamationsärenden om utebliven kompensation. Försök därför gärna kontakta säljföretaget igen.


  Använd denna reklamationsblankett