Gå till innehåll

Hälso- och rehabvägledaren David: ”Jag är med från start till mål”

Vid såväl fysiska som psykiska hälsoproblem är stöd och vägledning en viktig pusselbit för att må bättre och förhindra sjukskrivning. Hälso- och rehabvägledaren David Linde delar med sig av sina bästa tips för att skapa en hälsosam arbetsmiljö - men också hur du som chef kan tänka när en medarbetare inte mår bra.

Psykologen Marie Bremberg och hälso- och rehabvägledaren David Linde från Sophiahemmet Rehab Center gästade vår hälsopodd Hur är läget egentligen? Lyssna på hela samtalet i spelaren ovan.

Stressad, nedstämd eller ont i en axel? Med Hälsoförsäkringen får du snabbt stöd i form av psykolog, fysioterapeut, ergonom, arbetsterapeut eller yrkeslivsplanering. Oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade finns hjälp att få via Hälsoslussen. David Linde arbetar som Hälso- och rehabvägledare hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center (SRC) och finns med från start till mål.  

Jag träffar individen digitalt i ett inledande kartläggningssamtal med syfte att ta reda på hur vi, med hjälp av våra stödinsatser, kan hjälpa på bästa sätt. Därefter bokas behovsanpassade stödinsatser in och jag finns sedan med i hela processen, som bollplank eller stöd, förklarar David. 

Förebyggande stöd  

Du som har en hälsoförsäkring genom ditt jobb kan via Hälsoslussen få tillgång till förebyggande hjälp och rehabilitering. Vi har byggt in låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid vid exempelvis nedstämdhet, stress, värk eller med rehabilitering för att snabbt komma tillbaka till jobbet. Hälsoslussen har en hög kundnöjdhet gällande både tillgänglighet digitalt och i telefon. Nio av tio chefer skulle rekommendera Skandias Hälsoförsäkring till andra. 

En behandling kan vara olika lång och skilja sig mycket utifrån behov, och David menar att ju tidigare du söker hjälp desto snabbare är chansen att återhämtningen går fortare. 

Tänk långsiktigt och ta små steg i taget. En bra dialog och samarbete med arbetsgivaren är av stor vikt, säger David. 

Davids 3 tips för att skapa hälsosamma vanor på arbetsplatsen 

  1. Skapa en arbetsmiljö där möjlighet ges till lunchpromenader utomhus.   
  2. Ha fasta tider för raster där medarbetarna möts och tar gemensam paus från arbetet.   
  3. Sätt upp tydliga riktlinjer för kommunikationskanaler och förväntade svarstider.   

Stöd vid sjukskrivning  

Förutom att få hjälp vid förebyggande åtgärder så finns det mycket hjälp och stöd att få om du skulle bli sjukskriven.  

Vi agerar också bollplank i frågor som rör rehabilitering, Försäkringskassan och arbetsplatsanpassningar vid arbetsåtergång, säger David och fortsätter: 

—  Man kan också få stöd i form av psykolog, fysioterapeut, ergonom, arbetsterapeut och yrkeslivsplanerare. 

Att få vara en hjälpande hand på resan tillbaka från en sjukskrivning är också en av de största anledningarna till att David tycker så mycket om sitt jobb. 

Att få presentera det stödbatteri som Hälsoförsäkringen innebär och att sedan få vara med i processen och se resultatet och den återhämtade arbetsförmågan är det roligaste i mitt jobb, säger David.  

För dig som chef:

Även du som är chef kan få mycket stöd när en medarbetar inte mår bra. Med Hälsoförsäkringen kan du bland annat få råd och stöd hur du kan ta samtalet med en medarbetare som kan ha behov av stödinsatser eller kring att lägga upp en plan för återgång i arbete.  

Kontakta Hälsoslussen för arbetsgivare

 

 

Sänk sjukfrånvaron med Hälsoslussen

Sjukfrånvaro är en utmaning som påverkar både medarbetare och arbetsgivare. Med fokus på förebyggande insatser och stöd vid fysiska som psykiska besvär är Hälsoslussen ett bra verktyg för att förebygga hälsoproblem. 

Läs mer om Hälsoslussen här

Psykologens tips: Så undviker du att gå in i väggen

Lång tid av överbelastning utan återhämtning kan leda till utmattningssyndrom. Här är varningstecknen att ta på allvar.

Psykologens bästa tips