Gå till innehåll

Vad har dina pensionspengar med klimatomställningen att göra?

En hel del faktiskt. Våra investeringar i förnybar energi världen över, från solceller i Afrika till hybridparker i Sverige, är exempel på hur pensionspengarna kan jobba för klimatomställningen - samtidigt som de bygger din pension. För att bidra till den gröna omställningen har vi sjösatt offensiva mål för att minska exponeringen mot fossila bränslen och öka andelen gröna investeringar.

Mamma och barn planterar växter

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste. Den kommer att påverka hur vi lever, arbetar, vilka politiska prioriteringar som görs men även hur pengar investeras.

Finansmarknaden är på väg att bli en viktig nyckel till omställningen, där lösningsinvesteringar kan vara en drivande kraft för en mer hållbar framtid. Pensionskapitalet är stort i Sverige – större än svenskt BNP. Som pensionsbolag kan vi ge möjlighet till god avkastning, samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen med våra investeringar.

Hållbarhet i fokus

För ett par år sedan sjösatte vi en offensiv klimatfärdplan för att bidra till Parisavtalets klimatmål. Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som idag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen.

Vi ska exempelvis genom Skandia Liv (traditionell förvaltning) ha fördubblat våra gröna investeringar 2025 jämfört med 2018, och ska ha investerat 40 miljarder i klimatinvesteringar till år 2030. Läs mer om hur vi mäter och redovisar koldioxidavtrycket.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och exempel på hur dina pengar jobbar för en mer hållbar värld

Hur hållbart vill du spara? Hos oss kan du enkelt göra ditt val

Här är 3 exempel på våra hållbara investeringar:

Utbyggnad av förnybar energi i Afrika

Skandia har tillsammans med fondförvaltaren Meridiam investerat i fyra storskaliga solcellsparker i Senegal. Anläggningarna förser runt en miljon senegaleser med ren och billig energi och jämfört med konventionella energilösningar bidrar de till en utsläppsminskning motsvarande 160 000 ton koldioxid per år. Skandias investering är långsiktig då den löper över 25 år. 

Utbyggnad av systemkritisk kraftöverföring i Europa

Under 2022 har Skandia investerat i projektet NeuConnect, som avser utbyggnad av systemkritisk kraftöverföring mellan Tyskland och Storbritannien genom en undervattenskabel som kopplar samman dessa länders elsystem. Kabeln sträcker 720 kilometer och är avgörande för att balansera elnäten i både Storbritannien och Tyskland för en lång tid framöver, och möjliggör fortsatt utbyggnad av fossilfri energiproduktion. 

Skapandet av "hybridparker" i Sverige för stöd till elnätet

Under 2022 har Skandia gjort en tilläggs-investering i batterikapacitet i det med Vattenfall gemensamägda vindkraftbolaget Toledo Vind AB. Investeringen kommer att skapa två så kallade "hybridparker" (vind/batteri) som har som mål att bidra med viktiga nätstödjande funktioner till elnätet i södra Sverige och förbättra lönsamheten i vindkraftsproduktionen genom ökad flexibilitet. 

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter