Gå till innehåll

7 exempel: Så kan dina pensionspengar göra skillnad för en grön omställning

Pensionskapitalet kan göra skillnad för den gröna omställningen. Det finns flera hinder – men också lösningar, visar en ny rapport. Så här jobbar vi på Skandia för att dina pensionspengar ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

Växter och vattenkanna

Totalt 567 miljarder kronor av det svenska pensionskapitalet uppfyller idag EU:s kriterier för hållbara investeringar. Det visar vår nya rapport ”Riv investeringshindren”, där vi gör en unik sammanställning av över 2 700 miljarder kronor i traditionell försäkring.

– Men ska de bli fler måste hinder rivas. Det finns ingen brist på vilja hos oss som pensionsförvaltare att investera i lösningar på de stora samhällsutmaningarna, det är en bra affär och en klok investering. Däremot saknas det investeringsmöjligheter på flera håll, konstaterar vår hållbarhetschef Gabriel Lundström.

Utmaningar och lösningar

Olika hinder begränsar idag möjligheterna att finansiera omställning, visar rapporten. Bland annat komplicerade regleringar och en begränsad tillgång på projekt som bidrar till en grön omställning.

– Det är hinder som rätt politik kan bidra till att riva. Skandia vill med den här rapporten bidra till en bild av var vi står i dag men också av hur vi kan gå framåt – hur 567 hållbara miljarder kan bli många fler, säger Gabriel.

Skandia arbetar systematiskt för att öka andelen lösningsinvesteringar. Det handlar dels om att hitta nya investeringsmöjligheter dels om att utveckla det egna arbetet och strategierna.

– Drivkraften är att denna typ av investeringar har visat sig fungera väl. Det är lönsamt att svara på de stora samhällsutmaningar som finns och den långsiktighet som ofta krävs passar bra för traditionell pensionsförsäkring, säger Gabriel och tillägger:

– Tillsammans kan vi säkerställa att pensionskapitalet spelar en central roll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Det handlar om att skapa en miljö där pensionskapital inte bara växer i värde, utan också bidrar aktivt till att bygga en hållbar framtid.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet: Vi har investerat närmare 60 miljarder i grön omställning

Med gröna investeringar menas investeringar i tillgångar som behövs för att kunna minska växthusgasutsläppen över tid. Med grön omställning och klimatomställning menas omställningen från en fossilberoende till en fossiloberoende ekonomi.

7 gröna investeringar som gör skillnad

Vårt mål att fördubbla våra gröna investeringar fram till 2025 är uppnått vilket vi är stolta över men arbetet fortsätter med fortsatt full kraft för att säkerställa att vi på bästa sätt kan fortsätta att bidra med kapital till den viktiga klimatomställningen samtidigt som våra kunders avkastning säkerställs, avslutar Gabriel.

Några exempel på gröna investeringar som vi gjort de senaste månaderna:

  • 200 MSEK i Borås gröna obligation som ska finansiera kommunens klimatsatsningar de kommande åren

  • 250 MSEK i Vellinges gröna obligation som ska finansiera kommunens klimatarbete

  • 1 miljard kronor i Kommunalbankens gröna obligation som syftar till att finansiera norska kommuners klimatarbete

  • 1 miljard kronor i en nyskapande blended finance-fond som är ett partnerskap mellan Allianz GI och holländska utvecklingsbanken FMO som ska göra det enklare för institutionella investerare att bidra med kapital till utvecklingsländer. Fonden kommer att investera i olika lösningsinvesteringar i utvecklingsländer med fokus på lån till företag i tre sektorer: förnyelsebar energi, finansiella institutioner och hållbart jordbruk

  • 500 MSEK i Sveaskogs gröna obligation för att finansiera hållbart skogsbruk

  • 900 MSEK i en grön obligation utgiven av Internationella jordbruksutvecklingsfonden, IFAD som syftar till att skapa hållbar tillväxt och bekämpa fattigdom i utvecklingsländer

  • 365 miljoner kronor i en obligation utgiven av Världsbanken som syftar att för första gången i världen sätta upp storskaliga anläggningar för att samla in plast från haven.
Mamma och barn planterar växter

Hur hållbart vill du spara? Hos oss kan du enkelt välja

Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Hos oss är alla våra fonder i Skandia Link utvalda och hållbarhetsgranskade. Vi erbjuder även ett brett och växande utbud av fonder med hållbarhetsfokus. I vår fondlista kan du smidigt filtrera utbudet utifrån vad som är viktigt för just dig.

Läs mer och hitta rätt sparande här

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter