Gå till innehåll

Så undviker du att medarbetare går in i väggen – psykologens råd 

Att låta arbetet gå före hälsan är en alltför vanlig fallgrop. Här är psykologens tips på hur man kan minska stressen, vilka varningssignaler från kroppen man behöver ta på allvar - och hur du som chef kan stötta ditt team, och minska risken för sjukskrivningar.

Psykologen Marie Bremberg och hälso- och rehabvägledaren David Linde från Sophiahemmet Rehab Center gästade vår hälsopodd Hur är läget egentligen? Lyssna på hela samtalet i spelaren ovan.

Svara direkt på alla mejl och meddelanden som trillar in, pressa oss lite till, säga ja fast vi menar nej, hoppa över pauser, prioritera bort träningen… Att stanna upp och bryta den här negativa cykeln kan vara mycket värt. För längre perioder av tydlig överbelastning utan återhämtning kan i slutändan leda till utmattningssyndrom, konstaterar Marie Bremberg.  

Hon är legitimerad psykolog hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center och betonar vikten av att hitta en balans mellan belastning och återhämtning.  

– Vår stressfunktion är till för att vi människor under kortare perioder ska klara av att hantera ett yttre hot. Vi ska under en kort period kunna göra mer. Det här är inte farligt om stressen inte pågår för länge och vi har bra återhämtning, säger hon och fortsätter: 

– Pågår dock stressen under en längre tid och kroppen inte får återhämta sig så tömmer vi våra batterier och utvecklar olika former av symptom som kan vara fysiska, psykiska eller kognitiva.  

Viktigt med hjälp i tid 

75,4 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på längre sjukskrivningar under 2023 enligt Skandias nya rapport Hur är läget i Sverige?. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns alltså miljarder skäl att satsa på förebyggande hälsoarbete. Individperspektivet är en bit i pusslet. En annan handlar om vad arbetsgivaren kan göra.

Alla arbetsplatser behöver ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att medarbetare antingen vet vilka uppgifter som ska prioriteras om tiden blir knapp, eller att de vet vem de ska fråga kring prioritering eller stöd. De behöver ha möjlighet att ta flera pauser, får till någon form av aktiv återhämtning samt ha en variation i tempot under dagen. Det är också viktigt att man som individ upplever att man har kontroll – att man vet vad som förväntas och man har möjlighet och kunskap att utföra det.  

– Här har vi ju ofta möjlighet att vända den negativa utvecklingen innan det går så långt att vi måste sjukskriva oss. Märker man att sömnen är ihållande försämrad, att man har svårt att hålla humöret eller att de kognitiva förmågorna inte fungerar som de ska då bör man se till att söka hjälp. Vårt behov av återhämtning är ju inte förhandlingsbart, säger Marie. 

Som arbetsgivare gäller det att agera i tid och skapa väldigt låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid. Se gärna till att alla era medarbetare vet att de kan kontaktaHälsoslussen, ifall ni har hälsoförsäkring hos oss på Skandia. Dit kan man höra av sig oavsett om problemen beror på jobbet eller är privata och få råd och stöd av vår samarbetspartner, Sophiahemmet Rehab Center. 

Kan inte söka för tidigt

En väldigt stark framgångsfaktor i hälsoförsäkringen är att man som medarbetare kan söka stöd helt utan arbetsgivarens kännedom vilket resulterar i att medarbetare söker ”i tid” i mycket större utsträckning. Åtta av tio använder hälsoförsäkringen förebyggande. Man kan inte söka för tidigt.  

Hälsoslussen jobbar psykologer, ergonomer, sjukgymnasters, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och hälso- och rehabvägledare med att ge hjälp och råd. De erbjuder olika typer av insatser, samordning och uppföljning – och startar alltid med ett kartläggande samtal med en hälso- och rehabvägledare för att få en helhetsbild av individens situation. Allt för att utifrån individens behov kunna stötta rätt och anpassa för att komma hela vägen in i mål. Läs mer om vår hälsoförsäkring. 

Hur kan du som chef agera kring utbrändhet hos medarbetare?

Hur vet jag om någon av mina medarbetare är på väg att bli utbränd? 

Varningssignaler att se upp med hos medarbetare är ett förändrat beteende. Som att börja göra mer fel, skickar mail mycket tidigt och sent, har ett högt arbetstempo, är sen till deadlines, blir passiv på möten, berättar om dålig sömn, har hög sjuknärvaro, är mer lättirriterad och börjar beklaga sig mycket. Återkommande korttidsfrånvaro och konflikter är också något att hålla utkik efter. 

Jag ser varningstecken hos en medarbetare, vad kan jag som chef göra? 

Börja med att boka in ett möte, berätta vad du ser och fråga hur medarbetaren mår. Lyssna koncentrerat, visa att du är tillgänglig och bekräfta. 

Följ upp och problemlös, om möjligt med medarbetaren, men en stressad person har svårt att problemlösa så du kan behöva vara styrande – det fungerar inte att lägga över ansvaret. Om du agerar styrande, var noga med att informera om att åtgärden är tillfällig. 

Skapa, om möjligt, omedelbar avlastning. Ta bort arbetsuppgifter som du bedömer kan göras av andra, alternativt prioritera bort. Om möjligt, skjut upp arbeten med snara deadlines. 

Behöver medarbetaren mer stöd så tipsa dem om att kontakta Hälsoslussen som ingår om ni har vård- eller hälsoförsäkring via Skandia. 

Finns det obalans på arbetsplatsen vad gäller krav/resurs som det på lång sikt behöver problemlösas kring? Ta hjälp av medarbetaren när det blivit lite mindre akut för att förstå vad som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Följ upp så att åtgärderna blir av och justera vid behov. 

Jag är orolig för en medarbetare men den bara slår ifrån sig. Ska jag lyssna på det? 

Gör en individuell riskbedömning: vad har föranlett stressen, hur länge har perioden av hög arbetsbelastning och obalans pågått? Att ta stöd från HR eller kontakta Hälsoslussen för arbetsgivare, som ingår om ni har hälsoförsäkring via Skandia, kan också vara hjälpsamt om du tycker att bedömningen är svår.  

Ifall en medarbetare inte vill släppa arbetsuppgifter så förklara att det är ditt ansvar som chef att omfördela arbetet om belastningen blir för hög. 

Men ifall jag inte har någon annan medarbetare som kan ta arbetsuppgifterna? 

En medarbetare som är för stressad fungerar allt sämre mentalt, saker går långsammare, hen börjar göra mer fel, det är långt ifrån optimalt varken för medarbetaren eller för organisationen om hen sitter på kunskap som saknas i organisationen i övrigt. 

Så på kort sikt behöver du minska belastningen för medarbetaren omgående. På lång sikt, ta fram en mindre sårbar organisationsstruktur, går det att utbilda kollegor, behöver det anställas? 

Ifall jag ser varningssignaler, men inte tycker att medarbetaren har så mycket? 

Det kan röra sig om privata svårigheter, medarbetaren är kanske nedstämd. Det kan vara att personen vill överprestera eller att hen är orolig. Våga fråga och lyssna utan att problemlösa som ett första steg. I ett andra steg kan du fråga om du kan göra något för att hjälpa medarbetaren. Informera att hen kan kontakta Hälsoslussen. Följ upp återkommande. 

Men om det rör privata frågor, ska jag som chef ta hänsyn till dem? 

Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet för den individuella arbetstagaren oavsett om det beror på svårigheter på arbetet eller privat. Anpassning av arbetet kan också främja att medarbetaren får tillräckligt med återhämtning för att orka med att göra en privat förändring. På sikt kommer anpassningen på så vis också gynna företaget om det leder till minskad sjukfrånvaro. Tänk på att medarbetare kan kontakta Hälsoslussen oavsett om problemen beror på jobbet eller är privata. 

Sänk sjukfrånvaron med Hälsoslussen

Sjukfrånvaro är en utmaning som påverkar både medarbetare och arbetsgivare. Med fokus på förebyggande insatser och stöd vid fysiska som psykiska besvär är Hälsoslussen ett bra verktyg för att förebygga hälsoproblem. 

Läs mer om Hälsoslussen här

Hälso- och rehabvägledaren David: ”Jag är med från start till mål”

Hälso- och rehabvägledaren David Linde delar med sig av sina bästa tips för skapa en hälsosam arbetsmiljö - men också hur du som chef kan tänka när en medarbetare inte mår bra. 

Läs Davids tips här