Gå till innehåll

Förmånsvärdet för privat sjukvårdsförsäkring sänks

Privat sjukvårdsförsäkring är sedan 2018 förmånsbeskattat. Men ett förtydligande från Skatteverket innebär nu att förmånsvärdet sänks. Så här mycket kostar det för dina medarbetare.

Kvinna och man under paraply

Den 1 juli 2018 införde regeringen förmånsbeskattning på privat sjukvårdsförsäkring. Sedan dess har Skandia tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring drivit frågan om att få en tydligare vägledning från Skatteverket på hur stor andel av premien som ska förmånsbeskattas.

Ny nivå: 60 procent

Det nya förtydligandet från Skatteverket innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det innebär att förmånsvärdet för privatvårdsförsäkring sänks från 75 till 60 procent (utan remiss) och från 92 till 60 procent (med remiss).

– Det är positivt att Skatteverket nu gör ett förtydligande. Det här klargör bland annat vilka insatser i en sjukvårdsförsäkring som ska vara skattefria respektive skattepliktiga, säger Ann-Katrin Johansson, produktägare för privat sjukvårdsförsäkring på Skandia.

– Insatser som klassificeras som skattepliktiga är operationer, första besök hos läkare, labb och röntgen och diagnos som inte riskerar att leda till sjukskrivning, säger hon.

Kostnad för medarbetare

En person som har en årspremie på 4 600 kronor får alltså ett nytt förmånsvärde på 2 760 kronor. Det resulterar i sin tur i en förmånsskatt på mellan 74 och 131 kronor per månad, beroende på marginalskatt.

– Trots förmånsbeskattningen har många valt att behålla sin privata sjukvårdsförsäkring. Många har problem med nackar, ryggar och knän och privatvårdsförsäkring förkortar vårdtiden. En snabbare vårdinsats är en vinst för både företaget och individen, säger Ann-Katrin Johansson.

Så har vi minskat sjukfrånvaron

Skatteverkets ställningstagande gäller from den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med att de nya reglerna för förmånsbeskattning trädde ikraft den 1 juli 2018.

Har du frågor som rör skatt och retroaktiv återbetalning, kontakta Skatteverket.

Så funkar sjukvårdsförsäkring för företag

Glad man med kryckor

Snabbt rätt vård med vårdförsäkring

Vår vårdförsäkring för företag ser till att du och dina medarbetare snabbt får rätt vård om ni blir skadade eller sjuka – bland annat med tillgång till specialistläkare, sjukhusvård och rehabilitering.

Läs mer om vårdförsäkring här

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet