Gå till innehåll

Experten: Så kan man som sparare tänka kring AI- och teknikfonder

Vi erbjuder ett flertal fonder till våra kunder med inriktning på ny teknik och AI. Men hur ska du tänka som sparare och vad betyder en AI- och teknikfond egentligen? Skandia Time Global har vunnit flertal priser, fondens förvaltare Erling Thune ger sina bästa tips.

Erling Thune fotograf: Stig B Fiksdal

Tekniksektorn är mer spännande idag än kanske någonsin och just nu dominerar AI marknaden. Vår prisbelönta fond Skandia Time Global har en stark historik av att identifiera vinnande företag inom TIME-sektorerna (telekom, information, media och underhållning) över hela världen.

– Fondens strategi innefattar att investera i teknologisektorn och inkluderar etablerade företag som Alphabet, Microsoft samt mindre kända företag med tillväxtpotential. Genom noggrann analys, teknisk förståelse och en strävan efter ledande företag inom sektorerna har fonden levererat god avkastning för sina investerare, säger ansvarig förvaltare Erling Thune.

Satsar på företag som dominerar marknaden

Skandia Time Global är unik. Fonden inkluderar företag inom telekommunikation och media, förutom renodlade teknologiföretag. Något som ger en bredare exponering, menar Erling Thune.

– Rena teknikfonder innehåller inte internetbolag som Alphabet och Meta och inte heller spelbolag som Electronic Arts och Take-Two. Vi täcker dessa utöver traditionell media och Telekom för att få en helhetsbild av dynamiken på denna marknad. Det ger oss en bättre förståelse och vi tror att vi också erbjuder kunderna lägre risk.

Som sparare i teknikfonder bör man vara medveten om att AI-sektorn är dynamisk och kan växla. Erling framhåller vikten av att ha en långsiktig sparhorisont och vara förberedd på marknadsrörelser.

”Kommer att finnas stora genombrott och besvikelser”

Man bör dock vara beredd på att stora genombrott tar längre tid.

– Det kommer att finnas både stora genombrott och besvikelser när saker tar längre tid än vad man tror eller hoppas på. Innovationshastigheten är nu så snabb att det är frestande att säga att människor överskattar förändringstakten det kommande året, men underskattar de förändringar som kommer att ske de närmaste fem åren.

Skandia Time Global har vunnit flertalet priser. Bland annat utsågs fonden till Årets Branschfond 2016 och 2018 av Fondmarknaden. I år, för sjunde året i rad, fick fonden Lipper Fund Awards i kategorin globala aktiefonder.

Arbetet framåt kommer innefatta ett stort fokus på att identifiera och investera i företag som ligger i framkant av teknologisk innovation. Skandia Time Global kommer särskilt att undersöka hur teknologi och AI transformerar olika sektorer och hur detta kan skapa nya investeringsmöjligheter.

– Vårt arbete kommer att fortsätta vara baserat på noggranna analyser och värderingar, och vi kommer att behålla en diversifierad portfölj för att minimera risk och maximera avkastning. Vi kommer också att noggrant övervaka marknadsutvecklingen för att kunna justera vår strategi i linje med nya trender och teknologiska framsteg.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter