Gå till innehåll

Flera nya intressanta fonder i vårt fondutbud 

Vi utvecklar fondutbudet löpande för att erbjuda ett brett utbud av prisvärda fonder med god avkastningspotential och hög hållbarhetsnivå. Nu breddar vi erbjudandet ytterligare genom att lansera åtta nya fonder.

Person bygger torn av klossar

Vi arbetar löpande med att utveckla vårt fondutbud, allt för att möta våra kunders behov av fonder som kombinerar hållbarhet* med långsiktig avkastning. Nu lanserar vi ytterligare åtta nya fonder.  

Klimat och hållbarhetsfokus 

Vi adderar fyra indexnära fonder från Danske Bank med tydligt klimat och hållbarhetsfokus. Fonderna blir därmed ett komplement till våra exponeringsfonder. Fonderna har utöver målsättningen om att skapa avkastning som motsvarar deras respektive aktiemarknad även som mål att reducera sin exponering mot bolag med höga utsläpp och klimatrisker, samt att premiera bolag som bidrar positivt till eller kan gynnas av klimatomställningen. 

  • Danske Invest Index Europe 
  • Danske Invest Index USA 
  • Danske Invest Index Japan 
  • Danske Invest Index Global Emerging Markets 

Vi lanserar också en aktivt förvaltad hållbar europafond, M&G Pan European Sustain Paris Aligned samt en hållbar räntefond med fokus på nordiska företagsobligationer, Öhman Grön Obligation.  

Aktivt förvaltade fonder 

Vi breddar dessutom fonderbjudandet med två nya aktivt förvaltade fonder: M&G Japan med inriktning främst mot japanska värdebolag och Kotak India Midcap med exponering mot snabbväxande indiska små- och medelstora bolag.  

Värt att beakta är att Indien (och indiska småbolag) är mycket högt värderade för tillfället, därför är risken hög. Däremot ur ett längre perspektiv, anses dock Indien av många som en av de mest attraktiva investeringsmöjligheterna det kommande decenniet. Kotak India Midcap har också en för kategorin konkurrenskraftig fondavgift. 

*Med hållbarhetsfokus menar vi att fonden främjar hållbarhet samt att hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonden har ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Mamma och barn planterar växter

Hur hållbart vill du spara? Hos oss kan du enkelt välja

Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Hos oss är alla våra fonder i Skandia Link utvalda och hållbarhetsgranskade. Vi erbjuder även ett brett och växande utbud av fonder med hållbarhetsfokus. I vår fondlista kan du smidigt filtrera utbudet utifrån vad som är viktigt för just dig.

Läs mer och hitta rätt sparande här

 

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter