Gå till innehåll

6 ljusglimtar i ekonomin nu – och så kan du tänka som sparare

”Det är tydligt att det värsta gällande inflation och räntehöjningar ligger bakom oss nu” det konstaterar Maria Qundos och Seyran Naib på vår kapitalförvaltning när de ger sin syn på nuläget. Samtidigt är ekonomins tolerans för negativa överraskningar liten. Här listar de flera uppmuntrande tecken för en ljusare framtid, och ger tips för hur du som sparare kan tänka nu.

Vad kan vi vänta oss av sparåret 2024? I vår sparpodd En påse pengar som du kan lyssna på ovan, pratar vi med Maria Qundos, fondförvaltare och allokeringschef, och Seyran Naib, makroekonom, som betonar vikten av en långsiktig sparstrategi.

– På det stora hela har inflationsriskerna minskat tydligt och vi kan med största sannolikhet lägga räntehöjningarna bakom oss, det säger Maria Qundos och Seyran Naib i senaste upplagan av vår rapport Placeringsutsikter som utkommer två gånger om året, där vi går igenom marknadsläget, du hittar hela här.

Inflationen har fallit tillbaka snabbt, och framåtblickande indikatorer pekar på att den utvecklingen kommer att fortsätta och att vi snart kan nå inflationsmålet, framhåller de. De listar flera ljusglimtar i ekonomin:

– Det här kommer vara året när centralbankerna sänker räntan. Så det kommer att lätta på trycket för väldigt många hushåll och företag. Vi har också en stark börsutveckling bakom oss och det ser ju ut som att många aktörer hoppas på en fortsatt god börsutveckling. Så på det sättet så kan man säga att det ser ljust ut, säger de i vår sparpodd En påse pengar som du kan lyssna på här.

Det värsta ligger bakom oss

De ljusare utsikterna för svensk ekonomi och hushållens plånböcker förutsätter visserligen att inflationen fortsätter i rätt riktning och att arbetsmarknaden inte försämras kraftigt härifrån.

– Trots att utsikterna har förbättrats kan man konstatera att ekonomin befinner sig i ett läge där toleransen för negativa överraskningar är liten, säger de.

Finansmarknaderna är lättade över de ljusare utsikterna och mycket talar för att det värsta nu ligger bakom oss, enligt Placeringsutsikter. Däremot bör man förvänta sig att vägen framåt inte kommer att vara spikrak. Det finns alltid risker som man behöver ta i beaktande.

– Skulle exempelvis inflationen inte falla tillräckligt snabbt eller om inflationen tar fart igen så kommer förväntningarna om räntesänkningar behöva korrigeras. Dessutom är geopolitiska risker alltid svårbedömda, konstaterar Maria och Seyran.

Här är 6 ljusglimtarna i ekonomin

1. Inflationen verkar lätta

Inflationen har globalt sett fallit tillbaka rejält, och i Europa och Sverige mer än väntat – vilket vittnar om att inflationstrycket kan lätta snabbare än vad som tidigare förutspåtts. Framåtblickande indikatorer pekar på en fortsatt nedgång i inflationen kommande månader.

2. Hushållen är mer optimistiska

För första gången sedan slutet av 2021 är det nu fler hushåll som tror på en bättre utveckling för svensk ekonomi framöver, jämfört med de som tror på en försämring. Även hushållens syn på den egna ekonomin framöver har förbättrats påtagligt, om än från låga nivåer. Ett tecken på att hushållen nog börjar se ljuset i tunneln.

3. Räntan sänks troligtvis

Nu ligger räntesänkningar i korten. Vid Riksbankens senaste penningpolitiska möte signalerade de att räntan kan komma att sänkas redan under första halvåret i år, vilket är snabbare än vad som tidigare sagts. Det kräver dock att utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma.

4. Den disponibla inkomsten kan nu öka

I takt med att inflationen faller i år kan den reala disponibla inkomsten stiga för första gången på två år. Dessutom kommer en lägre styrränta att ge hushållen mer utrymme i plånboken för konsumtion och investeringar.

5. Börserna har stigit – och kan fortsätta

Mot slutet av 2023 återvände optimismen på de finansiella marknaderna i takt med att många investerare blev övertygade om att kampen mot inflationen var över och att en global lågkonjunktur kan undvikas. De ljusare utsikterna resulterade i mycket god avkastning från både globala aktier, svenska aktier, ränteplaceringar och krediter. Det positiva humöret har fortsatt under 2024 och ett världsindex (MSCI World) har stigit till nya rekordnivåer.

– Det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande börser i år. Men man ska komma ihåg att aktiemarknaden är framåtblickande och mycket av de positiva utsikterna med lägre inflation och räntesänkningar redan är inprisade i aktiekurserna. Börshumöret kan även komma att ändras snabbt, konstateras i Placeringsutsikter.

6. Kronan har stärkts

Under fjolårets sista månader stärktes kronan ordentligt och vår bedömning är fortsatt att kronan kan komma att stärkas härifrån i takt med att recessions- och inflationsoron dämpas, räntesänkningar är i sikte samt att riskaptiten är god.

 

3 tips till dig som sparare nu

1. Se över din risknivå

Placeringshorisont är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till. Kapital som behöver användas inom en snar framtid har inget på börsen att göra. För den som sparar långsiktigt, säg 10 år eller längre, kvarstår det faktum att aktier är svårslaget. Men det är viktigt att se till att risknivån är rätt för dig.

2. Se över andelen svenskt

På ett par års sikt är en kronförstärkning sannolik. När kronan försvagas stiger värdet på utländska aktiefonder, och när kronan stärks så drabbas avkastningen negativt. Man kan minska den negativa effekten som kronförstärkningen skulle kunna skapa genom att välja att ha en större andel svenska tillgångar. Det är alltså ett bra tillfälle att fundera kring hur stor andel svenska aktier du vill ha i din portfölj.

3. Håll ett öga på omvärlden

Även om ekonomin ser ljusare ut, är det viktigt att komma ihåg att omvärlden är känslig för oväntade händelser. Vägen framåt är inte helt rak. Var beredd på möjliga svängningar, speciellt om inflationen inte sjunker som förväntat eller stiger igen, och tänk på att geopolitiska risker är svåra att förutse.

Läs mer om vår syn på marknaden och hur du kan tänka som sparare i våra senaste Placeringsutsikter.

Lyssna när vi pratar mer med Maria Qundos och Seyran Naib i vår sparpodd En påse pengar.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Andra läser om

Se fler nyheter