Gå till innehåll

Placeringsutsikter februari 2024: Mot ljusare tider i en orolig omvärld

I det senaste numret av Placeringsutsikter granskar vi den stigande optimismen kring en möjlig mjuklandning i USA och minskade inflationsrisker. Nu kan vi med största sannolikhet lägga räntehöjningar bakom oss och frågan är när den första räntesänkningen kommer. Vi funderar även kring när den ekonomiska situationen kan bli bättre för de svenska hushållen. Dessutom ger vi tips på hur man som svensk sparare kan tänka när man investerar i världsindex.

I den här utgåvan av Placeringsutsikter konstaterar vi att 2024 har inletts med stigande förhoppning om en mjuklandning i USA. På det stora hela har inflationsriskerna minskat tydligt och vi kan med största sannolikhet lägga räntehöjningarna bakom oss. Under året kommer mjuklandningsscenariot för den amerikanska ekonomin att testas och förutsättningarna är goda. Men historien påminner oss om att mjuklandningar är svåra att åstadkomma.

Trots att utsikterna har förbättrats kan man konstatera att ekonomin befinner sig i ett läge där toleransen för negativa överraskningar är liten. Balansen mellan ”lagom stark” tillväxt och en fortsatt nedgång för inflationen är svår. Än så länge verkar marknaden och centralbankerna vara tillfreds med utvecklingen hittills då inflationen har fallit kraftigt, tillväxten i USA fortsätter att hålla emot och arbetsmarknaden har förblivit motståndskraftig. I skrivande stund väntar sig marknaden kraftiga räntesänkningar från centralbankerna under året. Men spelplanen kan ändras snabbt om exempelvis inflationsnedgången drabbas av bakslag eller om arbetsmarknaden försämras kraftigt. Till de makroekonomiska osäkerheterna ska också de politiska och geopolitiska riskerna adderas.

Samtidigt har den generella riskaptiten på de finansiella marknaderna varit god och det finns goda förutsättningar för fortsatt stigande börser i år. Men man ska komma ihåg att aktiemarknaden är framåtblickande och mycket av de positiva utsikterna med lägre inflation och stundande räntesänkningar redan är inprisade i aktiekurserna.

Har räntemarknaden sprungit för snabbt fram med förväntningar om räntesänkningar? När kommer den svenska kronan att stärkas? Ska man som svensk sparare bara investera i världsindex och när blir den ekonomiska situationen bättre för de svenska hushållen? 

Följande tematexter kan du läsa om i Placeringsutsikter februari 2024:

Makro: Året då mjuklandningsscenariot sätts på prov
Marknad: Ljusare utsikter bör ge stöd åt börsen
Hushåll: Då blir det ljusare för de svenska hushållen
Världsindex: Vad är det egentligen?

Trevlig läsning! 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Få våra bästa spar- och placeringstips först!

Börja prenumerera på våra Marknadsbrev och Placeringsutsikter idag och var först med att få våra ekonomers analys av marknaden och spar- och placeringstipsHelt gratis och direkt i din inkorg. Hur vi använder din mejladress

Hoppsan!

Något gick fel. Kolla att du fyllt i allt rätt och testa igen.