Gå till innehåll

Slopad ersättning för sjuklön gör hälsoarbetet viktigare

Från och med den 1 juli 2024 kommer arbetsgivare inte längre få ersättning för höga sjuklönekostnader. Detta kan leda till en större ekonomisk påfrestning för små och medelstora företag, som ofta har svårt att hantera oväntade utgifter. Det gör det ännu viktigare för företag att förebygga och ta itu med de bakomliggande orsakerna till upprepad kortidssjukfrånvaro.

Under 2015 infördes en ny förmån – ersättning för höga sjuklönekostnader – som förenklade för företagen och sänkte tröskeln för att få ersättning från staten. Förmånen hade ett tak på maximalt 250 000 kronor per arbetsgivare och år.  

Från och med den 1 juli kommer företag i huvudsak bara få ersättning för kostnader som man har haft under första halvan av 2024. Då ersättningen endast utgör en mindre del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader är regeringens bedömning att avskaffande av ersättningen inte bör vara avgörande för ett företags existens. Eftersom det i de allra flesta fall rör sig om relativt små summor. 

– Då kostnaderna för höga sjuklöner nu blir mer synliga ökar incitamenten att ta itu med de bakomliggande orsakerna till upprepad korrtidssjukfrånvaro och flytta fokus från det reaktiva till det preventiva, säger Jenny Wiener hälsoekonom på Skandia och fortsätter: 

– Framför allt små och medelstora företag kan ha vant sig vid det tillfälliga skyddet för höga sjuklönekostnader. Därför är det nu ett bra tillfälle att se över vilka friskfaktorer och hälsofrämjande insatser som man faktiskt har på plats. 

”Tillväxt skapas av friska medarbetare” 

Att arbeta med förebyggande hälsoinsatser är något som alla tjänar på – medarbetare, arbetsgivare, försäkringsbolag och samhället. Vi på Skandia har arbetat med förebyggande hälsoinsatser sedan lång tid tillbaka och erbjuder en kostnadsfri hälsoförsäkring till vår sjukförsäkring – vilket har resulterat i och fortsätter resultera i friskare kunder. 

Genom att vi satsar långsiktigt på förebyggande insatser tillsammans med våra kunder har vi mer än halverat antalet sjukskrivningar de senaste 15 åren. Modellen har även en inbyggd morot som innebär att kundföretag som arbetar förebyggande och blir friskare betalar en lägre premie.  

– Tillväxt skapas av friska medarbetare. Med hjälp av aktivt förebyggande arbete har vi lyckats vända höga sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänkt premierna då färre blivit sjuka, säger Jenny Wiener.  

Vårt mål är att hjälpa dig som är chef eller arbetsgivare så att du kan skapa ett ännu mer hållbart företag. Du och dina medarbetare behöver inte tänka på om problemen är kopplade till fysisk eller psykisk hälsa, eller om de är privata eller jobbrelaterade.  

– Vi vet att förebyggande arbete lönar sig och det gäller för alla parter. Därför har vi väldigt låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid, säger Jenny Wiener och fortsätter:  

– Faktum är att åtta av tio personer som har Skandias hälsoförsäkring kontaktar vår Hälsosluss innan sjukskrivning. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar, säger Jenny.

Hälsoförsäkring med Hälsosluss 

På Hälsoslussen jobbar psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, yrkeslivsplanerare och hälso- och rehabvägledare med att ge hjälp och råd. Vi erbjuder olika typer av insatser, samordning och uppföljning och det startar alltid med ett kartläggande samtal med en hälso- och rehabvägledare för att få en helhetsbild av individens situation. Allt för att utifrån individens behov kunna stötta rätt och anpassa under vägen för att komma hela vägen in i mål.   

– Det lönar sig verkligen att agera på tidiga tecken på ohälsa. Sjuknärvaron, alltså när någon är på jobbet men inte mår bra, kostar mer än sjukfrånvaron och här finns den största förbättringspotentialen, avslutar Jenny Wiener. 

Hjärta

Hälsoslussen

Få hjälp och råd för att må bättre. Du kan till exempel få hjälp med samtalsterapi, sjukgymnastik, ergonomi och yrkeslivsplanering. ​​

Du kan kontakta Hälsoslussen alla dagar.

 
Till Hälsoslussen

Andra läser också om

Fler nyheter