Gå till innehåll

Gör din röst hörd - nominera till Skandias fullmäktige

”Det är ett unikt tillfälle att göra din röst hörd, som kund och ägare i Skandia.” Det säger Cecilia Sandberg, vice ordförande i vårt fullmäktige och en av totalt 17 ledamöter som representerar dig som kund. Här berättar hon vad uppdraget innebär och varför du ska nominera en kandidat i kommande val.

Vi är ett kundägt bolag. Som ägare i Skandias livbolag innebär det att du får ta del av överskottet i Skandia, nominera kandidater till Skandias fullmäktige, rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige och delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag. 

Våra kunder och ägare valde i början av året in fem ledamöter efter fullmäktigevalet 2024. Ledamöterna tillträdde efter vår bolagsstämma i maj och valdes in för en femårsperiod.  

Hej Cecilia Sandberg, vad betyder det att vara en del av fullmäktige? 

”Uppdraget i fullmäktige är ett unikt och hedervärt uppdrag. Alla invalda ledamöter utgör kundernas röst och fullmäktige är det högsta beslutande organet i Skandia. På bolagsstämman är alla ledamöter med och fattar samtliga formella beslut, till exempel tillsättande av nya styrelsemedlemmar samt beslut om ägarinstruktionen.”  

Hur ofta har ni möten och hur mycket tid lägger ledamöterna ner?  

”Fullmäktige sammanträder normalt under fyra heldagar per år där företrädare för Skandias styrelse och ledning medverkar. Syftet med sammanträdena är att dela information och öppna upp för dialog, vilket förutsätter att alla ledamöter är pålästa och väl förberedda. Därutöver hålls kortare möten i anslutning till helårs- och halvårsboksluten. Och om det uppstår särskilda händelser eller situationer som kräver uppmärksamhet har fullmäktige extra möten.”   

Varför ska Skandias röstberättigade kunder nominera kandidater? 

”Det är ett unikt tillfälle att göra din röst hörd, som kund och ägare i Skandia. Genom att nominera kandidater får du som kund en fantastisk möjlighet till insyn och påverkan. Jag vill verkligen uppmana alla kunder att nominera de kandidater man tror kan bidra till Skandias utveckling. Om du inte har nominerat någon kandidat själv, kan du som kund ändå påverka genom att rösta på någon av de nominerade personerna som valberedningen sedan väljer ut till fullmäktigevalet i januari 2025 då röstningen startar. Då ges du en bra möjlighet till att påverka, en möjlighet, som inte ska missas."

Nya representanter i fullmäktige valda av ägarna

De fem kandidater som fick flest röster i fullmäktigevalet 2024 har nu blivit nya representanter i vårt fullmäktige: Dan Brännström (omval), Lena Larsson (omval), Anna-Carin Alderin, Emma Ihre och Christina Munk Hemberg. Totalt består vårt fullmäktige av 17 ledamöter som alla har olika kompetens och ska representera våra kunder.

Gruppbild Fullmäktigeledamöter 1500px.jpg

 

Andra läser om

Se fler nyheter