Gå till innehåll

Nyhet! Ökade möjligheter att löneväxla

Med den oförändrade brytpunkten för statlig inkomstskatt har du som arbetsgivare en unik chans att erbjuda fler anställda löneväxling. Löneväxling är en riktig "win-win" för både arbetsgivare och anställda – så här fungerar det.

Två men pratar vid fikabordet

Inflationen har gjort att brytpunkten för den statliga inkomstskatten inte ska justeras upp automatiskt nästa år. Det innebär att fler kan löneväxla 2024, vilket är ett förmånligt sätt för dina medarbetare att pensionsspara lite extra. Bra anställningsförmåner som till exempel att erbjuda löneväxling underlättar för att både behålla och locka de bästa medarbetarna till företaget.

Löneväxling, där du kommer överens med din medarbetare att omvandla en del av lönen till pension, är ett bra erbjudande vid löneförhandlingar, jobbintervjuer och en förmån som allt fler medarbetare efterfrågar.

— Om du har medarbetare som börjar betala statlig inkomstskatt 2024, kan löneväxling vara en bra möjlighet att lyfta upp i medarbetarsamtal nästa år, säger Michael Enberg affärsspecialist på Skandia.

Löneväxling - en win-win

Löneväxling är en riktig "win-win" för både arbetsgivare och anställda. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än sociala avgifter på lönen kan du till och med välja att betala in upp till ca 6 procent extra till medarbetarens pension utan att det kostar företaget mer. 

För medarbetaren är det ett bra sätt att spara extra till pensionen. Sparandet kan nämligen bli högre än löne­minskningen då man betalar skatt först på pensionsutbetalningarna – och den kan bli lägre än vad medarbetarna i dag betalar i skatt på lönen.

För vem passar löneväxling?

Det är upp till varje arbetsgivare att bestämma ifall de vill erbjuda löneväxling.

Löneväxling till tjänstepension passar i första hand den som tjänar lite mer, med en lön minst 50 000 kronor (för 2023) efter avdraget för löneväxlingen. Om lönen blir lägre minskar allmän pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner inom socialförsäkringen.  

Vår nya tjänst underlättar

För att underlätta löneväxling har vi på Skandia tagit fram en unik tjänst. Den innebär att era medarbetare enkelt kan ansöka om att löneväxla digitalt, och förenklar administrationen för både mindre och lite större företag.

Vill du komma igång med digital löneväxling? Ta kontakt med din rådgivare för mer information.

3 fördelar med löneväxling för dig som arbetsgivare

  • Attraktiv arbetsgivare – ett sätt att både behålla och rekrytera talangfulla medarbetare.
  • Löneväxling påverkar inte den ordinarie lönestrukturen.
  • Sparandet för medarbetaren blir högre än löneminskningen.
Läs mer om löneväxling

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter