Gå till innehåll

Förebygga sjukskrivningar kan spara miljarder

71 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på långtidssjukskrivningar under 2022, visar vår rapport. – Det här är en indikator på hur mycket vi som samhälle kan spara på förebyggande hälsovård, säger vår hälsoekonom Jenny Wiener.

Jenny Wiener är hälsoekonom på Skandia.

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt vår rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 71 miljarder kronor för 2022.

Siffrorna visar också att samhällskostnaden av psykisk ohälsa gradvis har ökat i Sverige över tid, från 29,2 miljarder kronor år 2015 till 32,6 miljarder under 2022. 

– Genom att minska alla sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa med en tredjedel skulle vi som samhälle spara hela 10 miljarder kronor, en stor vinst särskilt om man ser till varje enskild individ som besparas långt lidande och annars riskerar att hamna i långvarig sjukdom, säger Jenny Wiener.

Rätt stödinsatser

Det är givetvis inte möjligt att helt undvika längre episoder av sjukskrivningar. Däremot bör en viktig målsättning vara att minska på de längre sjukskrivningarna. 

Jenny Wiener menar att man genom rätt stödinsatser i tidigt skede kan minska den oroväckande utvecklingen med en ökad psykisk ohälsa som anledning till långtidssjukskrivning.

– Det enskilt viktigaste inslaget i Skandias förebyggande hälsoförsäkring är våra dedikerade hälso- och rehabvägledare som koordinerar, anpassar och följer upp insatser före, under och efter sjukskrivning. Detta är en modell med låga trösklar för tidigt stöd som det offentliga kan ta efter, som vissa regioner redan har börjat implementera och som vi vet ger effekt, säger Jenny Wiener.

Om rapporten:
Hela rapporten Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar hittar du här. I rapporten kan du enkelt se och jämföra samhällsförlusten på läns- och kommunnivå.

 

FAKTA: Länen som kan spara mest

I vår årliga rapport presenteras en rad olika siffror för landets 290 kommuner. Här är de län som har högst samhällsvist att hämta vid förebyggande av en tredjedel av alla sjukskrivningar 2022:

1. Stockholms län (5,5 mdr kr) 

2. Västra Götalands län (4,7 mdr kr)

3. Skåne län (2,7 mdr mr)

4. Östergötlands län (1,0 mdr mr)

5. Jönköpings län (0,9 mdr mr)

(Källa: Försäkringskassan och Skandias beräkningar)

Färglatt hjärta

Teckna tjänstepension – hälsoförsäkring ingår just nu

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför har vi utöver sjukförsäkring lagt till en kostnadsfri förebyggande hälsoförsäkring (värde 1 950 kr/år) när du tecknar Skandia Tjänstepension med Hälsa.

Läs mer om vår tjänstepension

Andra läser också om

Fler nyheter