Gå till innehåll
Paraply

Kapitalförsäkring Traditionell – spara med garanti

Passar dig som vill spara långsiktigt i minst 15 år.

 • Årlig avgift 0,5 % när du tecknar Kapitalförsäkring Allt i Ett på webben 
 • Just nu är återbäringsräntan 5 %, den kan variera över tid och de senaste 15 åren har den varit 6,0 % i genomsnitt
 • Du får en aktiv förvaltning och vi sköter placeringen åt dig efter hur marknaderna ändras, med unika placeringsmöjligheter i bl.a. onoterade bolag

Ansök nu

Kapitalförsäkring Traditionell

Passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande som är tryggt och enkelt, utan att du själv behöver tänka på hur pengarna placeras eftersom vi sköter förvaltningen åt dig.

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

Du kan teckna Kapitalförsäkring Traditionell på webben utan rådgivning (Kapitalförsäkring Allt i Ett) eller via rådgivare (Kapitalförsäkring Skandia Framtid).

 • Återbäringsräntan just nu

  5 %

  Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019)

  6,0 %

   

 • Månads­sparande

  lägst 500 kr/ månad

  Första engångs­insättning

  lägst 6 000 kr

  Engångs­insätt­ningar därefter

  lägst 1 000 kr

  Totalt sparande (månads­sparande + engångs­insätt­ningar)

  högst 250 000 kr/ kalenderår
 • Priser & avgifter Kapitalförsäkring Allt i Ett*  
  Årlig kapital­avgift (Kapitalförsäkring Allt i Ett) 0,5 %
  Kostnad för kapitalförvaltning på försäkringskapitalet per år** 0,036 %
  Årlig avgift för avkastnings­skatt (2021)*** 0,38 %

   

  Återköpsavgift vid förtida uttag

  Om du tar ut pengar under försäkringstiden kommer vi att ta ut en fast avgift på 350 kr.

  Väljer du att ta ut pengarna innan försäkringstiden är slut kan vi, vid låg kollektiv konsolideringsgrad, göra en marknadsvärdesjustering enligt de regler som gäller vid tidpunkten för återköpet. Det innebär en minskning av försäkringskapitalet. Anledningen är för att få rättvisa både för de kunder som återköper och för de kunder som är kvar hela försäkringstiden.    

  För att ett återköp av en försäkring inte ska påverka det kvarvarande försäkringstagarkollektivet eller Skandias ekonomiska situation på ett oskäligt sätt, kan vi även komma att göra andra justeringar av försäkringskapitalet vid ett återköp.

   

  Du hittar prislista för Kapitalförsäkring med rådgivning i produktens faktablad, som du hittar under Villkor & förköpsinformation här nedan

  * Ovan skatter och avgifter gäller för närvarande, men kan komma att ändras.

  ** Kostnaden för kapital­förvaltningen dras inte från försäkrings­kapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

  *** Avgiften för avkastnings­skatten tas ut genom avdrag från återbärings­räntan med 0,38 procentenheter. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande.

 • Det är viktigt att du tar del av informationen nedan innan du ansöker om en kapitalförsäkring.

  När du tecknar själv på webben

  Faktablad Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Faktablad PRIIP Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Förköpsinformation Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Villkor Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Att handla på skandia.se

  När du tecknar via rådgivning

  Faktablad Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Förköpsinformation Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Faktablad Kapitallivränta Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Kapitallivränta Skandia Framtid med återbetalningsskydd

  Faktablad PRIIP Kapitallivränta Skandia Framtid utan återbetalningsskydd

  Faktablad Livstidsförsäkring – Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP för samtliga rådgivna produkter

  • Informationen nedan gäller Kapitalförsäkring Traditionell som du tecknar direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). 

   Försäkringstid

   Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta spara. Efter försäkringstiden sker utbetalningarna skattefritt.

   Återköp

   Du kan göra uttag av kapitalet i din försäkring mot en avgift innan försäkringstiden är slut. Det kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett. 

   Återbetalningsskydd

   I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd på 101 % av försäkringskapitalet som betalas ut till dina förmånstagare vid dödsfall. Enligt försäkringsvillkoren är det din make/sambo som är förmånstagare. Om du inte har någon är det dina barn, och om du inte har några är det dina arvingar. Om en av dina förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, tar den eller de som står på tur därefter dennes plats. Du kan enkelt ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden.

   Traditionell förvaltning

   Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

   Återbäringsränta

   Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

   • Utbetalningen är skattefri
   • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
   • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
   • Du slipper deklarationskrångel
   Schablonskatt (avkastningsskatt)

   Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

  • Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut storleken på det garanterade beloppet använder vi antaganden om garantiränta och hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för garantin, avgifter, skatt samt dödlighet. För närvarande är andelen av premien som ligger till grund för garantin 80 procent. Antagandena kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

  • Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Läs mer om vilka tillgångar portföljen består av under rubriken "Portföljen – traditionell förvaltning".

   Solvensgrad

   Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  • Kapitalförsäkring Allt i Ett kan tecknas direkt på webben av privatpersoner som är folkbokförda och bosatta i Sverige och som har svenskt personnummer (ej samordningsnummer) och som fyllt 18 men inte 75 år.

  Alla frågor och svar

   

Tänk på

En placering i Kapitalförsäkring Traditionell är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I Kapitalförsäkring Traditionell finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Läs mer om hur garantin fungerar under Frågor & svar ovan.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.

Portföljen – traditionell förvaltning

 • Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garanterade belopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  Senaste faktablad Skandia i siffror 

Börja spara tryggt i Kapitalförsäkring Traditionell

Du kan teckna försäkringen direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). Om du vill ha hjälp på vägen och fler valmöjligheter kan du boka tid med en rådgivare.

Börja spara nu

Hos oss har du möjligheten att tillsammans med en av våra rådgivare ta ett helhetsgrepp om din ekonomi och få förslag på om något kan bli bättre.

Läs mer och boka här

Har du frågor gällande Kapitalförsäkring Traditionell? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

0771-55 55 00

Så här använder vi dina personuppgifter när du är kund hos oss.

 

Hjälpte informationen dig?

Något gick fel när du skulle tycka till, försök gärna igen!