Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Ingen tjänstepension?

Du kan gå miste om tusenlappar i framtida pension om du saknar tjänstepension.

Så gör du om du saknar tjänstepension

Så fungerar det

Om du saknar tjänstepension är det ett bra tillfälle att ta upp det på nästa löneförhandling. Tjänar du 25 000 kr/mån kan det röra sig om uppåt 2 000 kr/mån.

Det är din arbetsgivare som sätter ramarna för tjänstepensionen, men för dig som anställd kan det vara bra att förbereda dig på vilka valmöjligheter som finns, t.ex. förvaltningsformer, trygga tillägg, utbetalningstid och inbetalningsnivåer.

Om ni är flera på din arbetsplats som står utan tjänstepension kan vi ta fram ett erbjudande som passar hela företaget.

Så här gör du:

 1. Börja med att prata med din arbetsgivare om möjligheten till en tjänstepension (förslagsvis vid löneförhandlingen)
 2. Läs igenom vårt erbjudande för att se vilket upplägg som passar dig
 3. Be din arbetsgivare att kontakta oss, så löser vi resten.

Boka tid för rådgivning

Tjänstepension via Skandia

Vi har bra sparformer för dig som vill ha en tjänstepension via Skandia. Du kan välja ett av följande alternativ:

 • Spara med garanti – traditionell förvaltning
 • Spara i fonder – fondförvaltning
 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

Du kan också kombinera traditionell förvaltning med antingen fondförvaltning eller depåförvaltning.

Kurva i linjediagram pekar uppåt

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?
Pappersflygplan

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till våra utvalda fonder
Person bygger torn av klossar

Skandia Depåförvaltning – spara i fonder, aktier och andra värdepapper

 • Du bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras – i fonder, aktier eller andra värdepapper
 • Brett sortiment och alltid bra courtage
 • Vi gör det lätt för både nybörjare och rutinerade att handla med värdepapper 

Att spara i värdepapper innebär att kapitalet är beroende av värdepapprenas avkastning.

Trygga tillval – pengar till din familj

Väljer du ett återbetalningsskydd till din försäkring ger du din familj större ekonomisk trygghet och din pension blir något lägre. Om du skulle dö innan du pensioneras får din familj en efterlevandepension, som grundar sig på ditt försäkringskapital. Pengarna kan gå till din make eller maka, sambo eller barn.

När din pension börjar betalas ut kan ditt återbetalningsskydd upphöra och din familj får ingen efterlevandepension om du skulle dö i förtid. Om du vill ha efterlevandepension även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet.  

Om du är ensamstående utan barn behöver du troligen inte något återbetalningsskydd eftersom det finns särskilda regler för vem som får dina pengar.

Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

Läs mer i villkor och förköpsinformation.

Hur mycket är tjänstepension?

Inbetalningsnivåer

Hur mycket arbetsgivaren betalar in per månad är också valbart. Inom t.ex. ITP (industrins och handelns tjänstepension för privatanställda tjänstemän på företag med kollektivavtal) betalar arbetsgivaren varje månad motsvarande:

 • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
 • 30 % på lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

Utöver det betalar arbetsgivaren även för förmåner som sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Populärt

Pensionspyramiden

Hitta din tjänstepension

Få koll på om du har tjänstepension och var den finns.

Logga in på minPension
Två kvinnor flyttar inredning

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensionsrådgivning

Få hjälp med hela din pension och att välj rätt skydd för dig och din familj.

Boka rådgivning

Mer om tjänstepension

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.