Gå till innehåll
Tre personer håller i blombukett

Skandia – stolt huvudpartner till Cancerfonden

Tillsammans med Cancerfonden kan vi bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor för att förebygga ohälsa och för att fler människor ska bli friska.

Det gäller att tänka längre och agera idag för att bidra till att forskningen och cancervården får medel att kunna utvecklas framåt.

Forskning ger hopp

I mer än 30 år, sedan 1988, har våra sparare i Skandia Cancerfonden bidragit med nära 200 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Cancerfondens vision är att besegra cancern och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer. 

En tredjedel kan förebyggas

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Cancerfondens mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Forskning visar att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Med Skandia Cancerfonden kan du både göra gott och tjäna gott

  • 2 % av fondens värde går varje år till svensk cancerforskning – Riksföreningen mot Cancer 
  • Våra sparare i fonden har totalt bidragit med cirka 185 miljoner kronor till Cancerfonden

Tack alla sparare!

Köp Skandia Cancerfonden

För att spara i Skandia Cancerfonden och våra andra fonder måste du öppna ett konto. Med vårt Investeringssparkonto (ISK) kan du samla alla dina fonder och värdepapper på ett ställe. Du betalar bara 0,375 % i skatt (2022) och låser inte dina pengar. Dessutom slipper du vinstskatt och krångel med deklarationen och - kontot kostar 0 kr. Öppna Investeringssparkonto (ISK)

Faktablad 

Informationsbroschyr

Halvårsredogörelse 2017

Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Tänk på

En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. De kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.