Gå till innehåll
Man sitter vid bord med en surfplatta, kaffe och mobil

Så kan du påverka

Skandia har en lång och stolt tradition av att erbjuda människor ekonomisk trygghet, både på kort och på lång sikt. Vi arbetar hårt för att skapa bra relationer med våra kunder. 

Målet är att involvera och engagera dig som kund i stort och smått – från val av representanter till fullmäktige, till att påverka utvecklingen av nya finansiella produkter och lösningar.

Vi är inte som andra bolag

Kundernas insyn och inflytande står i centrum för Skandias bolagsordning. Vi är övertygade om att vi måste vara transparenta för att vinna våra kunders förtroende, något som vi alltid strävar efter. Skandia skiljer sig från många andra bolag på marknaden – kundintresset sammanfaller med ägarintresset.

Genom att involvera våra kunder blir vi dessutom mer träffsäkra när vi utvecklar våra produkter inom banktjänster, sparande och försäkringar. Vi drivs av att göra sådant som våra kunder har behov av, vilket i förlängningen kan bidra till högre avkastning för kunderna.

Du som är kund i Skandias livbolag

Som kund i Skandias livbolag har du möjlighet att påverka genom att t.ex.

 • nominera kandidater till Skandias fullmäktige
 • rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige
 • delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag

Så röstar du

Kunderna i Skandias livbolag har rätt att rösta i fullmäktigevalet. De som får rösta är alla försäkringstagare, alla med tjänstepension, alla som har gruppförsäkring och alla med löpande utbetalningar från efterlevandeskydd. Nästa röstningsperiod pågår från den 15 februari till den 15 mars 2017 och då kommer du att kunna rösta direkt här på webbplatsen.

För att kunna rösta ett aktuellt år, måste du ha blivit kund före utgången av kalenderåret innan och ha ditt personnummer registrerat i våra system. Om du har rätt att rösta kommer du att få information från oss inför röstningen.


Så går valet till

Vid valet får du rösta på upp till 7 av de föreslagna kandidaterna.

 • Om du har en sparförsäkring i Skandias livbolag får du 10 röster, oavsett hur mycket du sparar. 
 • Om du har en riskförsäkring, t.ex. en olycksfallsförsäkring, har du en röst. Detta gäller både privatpersoner och företag (juridiska personer).

På detta sätt uppnås en balans mellan spar- och riskförsäkringar. Kunder med en långsiktig ekonomisk risk i Skandia får ett större antal röster än kunder med en försäkringslösning där premien förnyas på årlig basis.

Så nominerar du till fullmäktige

Alla som är kunder i Skandias livbolag per den 30 september 2016 har rätt att nominera kandidater till fullmäktige under kommande nomineringsperioden. Den pågår från 17 oktober till 17 november och du kommer då att kunna nominera direkt här på webbplatsen eller via telefon på 0771-27 17 00.

Det är sedan valberedningens uppgift att pröva och föreslå lämpliga kandidater utifrån de som är nominerade.


Det här är vad vi söker

Vi vill gärna ha personer med olika bakgrunder som med kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper kan bidra till att stärka Skandias fullmäktige. Vi strävar även efter en jämn könsfördelning och spridning i ålder. Allt för att gruppen inte ska bli för homogen. Dessutom strävar vi efter att alla våra kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Utöver att personen ska vara myndig och kund i Skandias livbolag vill vi att kandidaten ska

 • ha kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
 • vara oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag
 • ha god insikt i samhällsekonomi och finansmarknaden, samt förståelse för värdet av långsiktighet
 • ha erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete

Valberedningen säkerställer att kandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Alla kan påverka

Vi arbetar för att alla Skandias kunder – röstberättigade eller ej – ska ha goda möjligheter att utöva inflytande över Skandias verksamhet, t.ex. genom att:

 • påverka utvecklingen av våra finansiella produkter och lösningar
 • engagera sig i öppen dialog med oss, via Facebook, kundpaneler, bloggen eller genom vår Tyck till-funktion i mobilappen
 • föreslå projekt eller på annat sätt engagera sig i vår stiftelse Idéer för livet

Kundägarföreningen ProSkandia

ProSkandia är en, i förhållande till Skandia, oberoende ideell förening med syfte att tillvarata försäkringstagares och försäkrades intressen i Skandias livbolag. Med detta för ögonen arbetar föreningen utifrån två perspektiv, dels hur Skandia sköts och utvecklas, dels hur reglerna för försäkringssparandet i vårt land utformas. Läs mer om ProSkandia

Hör av dig om du har frågor

Välkommen att kontakta oss på kundinflytande@skandia.se