Gå till innehåll

Hjälp, min medarbetare bränner ut sig! Vad kan jag göra?

Vilka är varningssignalerna på att en medarbetare är på väg in i väggen? Vad kan du göra om du ser dem? Ifall medarbetaren inte lyssnar på dig? Om det är svårt att avlasta? Om problemen är privata? Här tipsar psykologen om hur du kan hjälpa dina medarbetare och svarar på vanliga frågor och dilemman kring stress och utbrändhet.

Magdalena Wiik, legitimerad psykolog hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

Långa perioder av tydlig överbelastning utan återhämtning kan göra oss sjuka. Vi vet det, ändå hamnar vi där… varför är det så svårt?

– Vårt beteende styrs många gånger av kortsiktiga konsekvenser. Om det känns bra på kort sikt att beta av en överfull inkorg, hjälpa en kollega, vårda en person, eller leverera i tid, så gör vi det. Även om det innebär att SATS-passet avbokas eller att vi får springa till förskolan med andan i halsen. Eftersom oron eller skuldkänslan kortsiktigt försvinner, förklarar Magdalena Wiik, legitimerad psykolog hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

Arbeta förebyggande

För att undvika att hamna här behövs ett förebyggande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser, förklarar hon. Det är viktigt att medarbetare antingen vet vilka uppgifter som ska prioriteras om tiden blir knapp, eller att de vet vem de ska fråga kring prioritering eller stöd. Det är också viktigt att de kan ta flera pauser under dagen samt att det finns en variation i arbetsuppgifterna.

Det gäller också att agera i tid och skapa väldigt låga trösklar för att man enkelt ska få hjälp i tid. Se gärna till att alla era medarbetare vet att de kan kontakta Hälsoslussen, ifall ni har vård- eller hälsoförsäkring hos oss på Skandia. Dit kan man höra av sig oavsett om problemen beror på jobbet eller är privata och få råd och stöd av vår samarbetspartner, Sophiahemmet Rehab Center.

– En väldigt stark framgångsfaktor i försäkringen är att man som medarbetare kan söka stöd helt utan arbetsgivarens kännedom vilket resulterar i att medarbetare söker ”i tid” i mycket större utsträckning. Åtta av tio använder hälsoförsäkringen förebyggande. Man kan inte söka för tidigt. Vi ser ibland det motsatta att folk väntar alldeles för länge vilket endast gör rehabiliteringen mer utdragen, säger Magdalena.

 

Hur kan du som chef agera kring utbrändhet hos medarbetare? Här tipsar Magdalena

 

Hur vet jag om någon av mina medarbetare är på väg att bli utbränd?

Varningssignaler att se upp med hos medarbetare är ett förändrat beteende. Som att hen börjar göra mer fel, skickar mail mycket tidigt och sent, har ett högt arbetstempo, är sen till deadlines, blir passiv på möten, berättar att hen sover dåligt, har hög sjuknärvaro, är mer lättirriterad och börjar beklaga sig mycket. Återkommande korttidsfrånvaro och konflikter är också något att hålla utkik efter.

 

Jag ser varningstecken hos en medarbetare, vad kan jag som chef göra?

Börja med att boka in ett möte, berätta vad du ser och fråga hur medarbetaren mår. Lyssna koncentrerat, visa att du är tillgänglig och bekräfta.

Följ upp och problemlös, om möjligt med medarbetaren, men en stressad person har svårt att problemlösa så du kan behöva vara styrande – det fungerar inte att lägga över ansvaret. Om du agerar styrande, var noga med att informera om att åtgärden är tillfällig.

Skapa, om möjligt, omedelbar avlastning. Ta bort arbetsuppgifter som du bedömer kan göras av andra, alternativt prioritera bort. Om möjligt, skjut upp arbeten med snara deadlines.

Behöver medarbetaren mer stöd så tipsa dem om att kontakta Hälsoslussen som ingår om ni har vård- eller hälsoförsäkring via Skandia.

Finns det obalans på arbetsplatsen vad gäller krav/resurs som det på lång sikt behöver problemlösas kring? Ta hjälp av medarbetaren när det blivit lite mindre akut för att förstå vad som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Följ upp så att åtgärderna blir av och justera vid behov.

 

Jag är orolig för en medarbetare men den bara slår ifrån sig. Ska jag lyssna på det?

Gör en individuell riskbedömning: vad har föranlett stressen, hur länge har perioden av hög arbetsbelastning och obalans pågått? Att ta stöd från HR eller kontakta Hälsoslussen för arbetsgivare, som ingår om ni har hälsoförsäkring via Skandia, kan också vara hjälpsamt om du tycker att bedömningen är svår. 

Ifall en medarbetare inte vill släppa arbetsuppgifter så förklara att det är ditt ansvar som chef att omfördela arbetet om belastningen blir för hög.

 

Men ifall jag inte har någon annan medarbetare som kan ta arbetsuppgifterna?

En medarbetare som är för stressad fungerar allt sämre mentalt, saker går långsammare, hen börjar göra mer fel, det är långt ifrån optimalt varken för medarbetaren eller för organisationen om hen sitter på kunskap som saknas i organisationen i övrigt.

Så på kort sikt behöver du minska belastningen för medarbetaren omgående. På lång sikt, ta fram en mindre sårbar organisationsstruktur, går det att utbilda kollegor, behöver det anställas?

 

Ifall jag ser varningssignaler, men inte tycker att medarbetaren har så mycket?

Det kan röra sig om privata svårigheter, medarbetaren är kanske nedstämd. Det kan vara att personen vill överprestera eller att hen är orolig. Våga fråga och lyssna utan att problemlösa som ett första steg. I ett andra steg kan du fråga om du kan göra något för att hjälpa medarbetaren. Informera att hen kan kontakta Hälsoslussen. Följ upp återkommande.

 

Men om det rör privata frågor, ska jag som chef ta hänsyn till dem?

Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetet för den individuella arbetstagaren oavsett om det beror på svårigheter på arbetet eller privat. Anpassning av arbetet kan också främja att medarbetaren får tillräckligt med återhämtning för att orka med att göra en privat förändring. På sikt kommer anpassningen på så vis också gynna företaget om det leder till minskad sjukfrånvaro. Tänk på att medarbetare kan kontakta Hälsoslussen oavsett om problemen beror på jobbet eller är privata.

 

Hjärta

Vill du också ha ett friskare företag?

Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 15 åren mer än halverat medarbetarnas sjuk­frånvaro och ökat företagens lönsamhet.

Vi kallar det Hälso­kedjan: Hälso­försäkring, Vård­försäkring & Sjuk­försäkring – med möjlighet att lägga till effektiva hälso­tjänster! 

Vi hjälper dig!

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet