Gå till innehåll

"Skandia Liv står mycket starkt"

När det är stökigt i omvärlden, och på börsen, fortsätter vår portfölj Skandia Liv stå tryggt. Sparalternativet där vi sköter placeringarna, som har återbäringsränta och garanti, unika investeringar och goda möjligheter till högre avkastning. "Vår 'allvädersportfölj' ska ge skydd i oroliga tider", säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.

Vill du slippa bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden? Då kan vår portfölj Skandia Liv vara ett smart sparalternativ. Här sköter vi placeringarna, styrda av två saker: att du som sparar garanteras få ut minst ett visst belopp, och möjligheten till god avkastning. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara – sedan sköter vi resten.

Få tillgång till unika placeringar som onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur. Dessa alternativa tillgångar ger vår portfölj bättre riskspridning och bättre skydd mot oväntade händelser som t ex dagens stigande inflation. En sparform som gjord för både ett pensionssparande och annat långsiktigt sparande.

Allvädersportfölj

Portföljen har en långsiktig investeringshorisont, där vi sprider riskerna på många olika tillgångsslag för att kombinera en hög avkastning med balanserade risker.

– Vi har en allvädersportfölj, som ska ge skydd i oroliga tider.  Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser. Skandia Liv är finansiellt mycket stark. Men självklart är vår portfölj inte osårbar, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Finansiell styrka

I normalläget är runt 25 procent av pengarna i Skandia Liv placerade i publika aktier – resten utspritt på fastigheter, räntepapper, onoterade aktier, infrastruktur och andra längre investeringar. De alternativa tillgångarna i Skandia Liv ger en bra riskspridning. Det är också ett unikt sätt för dig som privatperson att kunna investera indirekt i onoterade bolag.

Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning. Det betyder att du utöver garantin har goda möjligheter till hög avkastning på ditt sparande.

Stötdämpare i oroliga tider

Samtidigt fungerar innehavet i räntor som en stötdämpare i oroliga tider. Lars-Göran Orrevall, , konstaterar att vi senaste åren utvecklat förvaltningen för att skapa en robust portfölj som ska ge en bra avkastning i olika typer av börsklimat. Något som visat sig fungera även i år.

– Vi förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag.  Tack vare riskspridningen har vår portfölj klarat sig väl i år, relativt sett, trots turbulens på marknaden, förändringar i omvärlden, höjda räntor och stigande inflation, säger Lars-Göran Orrevall.

Börja spara i Skandia Liv nu

Skandia Liv - så här fungerar det:

Vi sköter placeringarna

Du behöver inte ha koll på marknaderna för att bestämma hur pengarna placeras – vi sköter förvaltningen åt dig. Våra kapitalförvaltare placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Med en stabil investeringsstrategi kan vi utnyttja svängningarna i konjunkturen maximalt i stället för att se en nedgång som ett hot.

Läs mer om traditionell förvaltning i Skandia Liv

Garanterat belopp vid utbetalningen

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Garantin ger ditt sparande trygghet, eftersom du aldrig kan få mindre än vad vi lovat. Däremot kan du få mer. Garantin är en egenskap som skiljer sparformen från andra alternativ på marknaden.

Ett tryggt sparande med god historisk avkastning - börja spara i Skandia Liv nu

Jämn utveckling över tid

Avkastningen på kapitalet fördelas genom en återbäringsränta Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig eftersom återbäringsräntan jämnar ut upp och nedgångar över tid. Den genomsnittliga återbäringsräntan sett på de senaste 15 åren är 6,5 %. Vårt mål att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk.

Spara med garanti - läs mer här

Hur funkar återbäringsräntan?

Svängningarna på de finansiella marknaderna kan göra att avkastningen kan variera en hel del. I en traditionell förvaltning fördelas avkastningen i stället ut i form av en återbäringsränta som jämnar ut svängningarna och gör dem mindre kännbara för dig som sparare.

Historiskt sett har vi lyckats bra med placeringarna och återbäringsräntan har varit hög de senaste åren.

  • Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 15 åren: 6,5 % per år (2007–2021)
  • Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 5 åren: 7,6 % per år (2017–2021)

Vem passar sparandet?

Skandia Liv passar dig som inte själv vill eller har tid att bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara och sedan sköter vi resten.

Sparandet passar bäst för dig som sparar långsiktigt. Du bör ha en sparhorisont på minst 15 år eftersom vår investeringsstrategi utgår från långsiktiga investeringar för att ge bästa möjliga avkastning. Du kan alltid ta ut pengarna tidigare mot en avgift om behovet skulle uppstå.

Skandia Liv - Som gjord för ett sparande till pensionen eller de drömmar du har

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter