Gå till innehåll

Bundet eller rörligt? Så gör våra kunder

Allt fler väljer bolån med längre bindningstider. För ett år sedan valde var fjärde ny låntagare i Skandiabanken bolån med bunden ränta – nu väljer istället tre av fem det alternativet, visar nya siffror.

Plånbok och solglasögon på ett bord

I mars 2022 valde hela 61 procent ränta med längre bindningstider för sina nya bolån, medan 39 procent valde 3-månadersränta. Motsvarande siffra i mars 2021 var 26 respektive 74 procent.

– Både de stigande räntorna och Rysslands invasion av Ukraina bidrar sannolikt till att man värderar förutsägbarhet och trygghet högre i nuläget än tidigare, säger Johanna Cerwall, VD för Skandiabanken.  

Historiskt sett så har det varit lönsamt för kunder att välja rörlig ränta, förutsatt att man har marginalerna i vardagen att klara en räntehöjning.  

– Många undrar vad som styr bolåneräntan och hur de kommer påverkas framåt. Riksbankens styrränta spelar såklart roll men bolåneräntorna påverkas också av marknadsräntorna på kapitalmarknaden. Mycket tyder på att Riksbanken kommer att höja styrräntan inom kort. Därtill har marknadens syn på styrräntan redan anpassats. Eftersom marknadsräntorna kan påverkas i förväg av förväntningar om hur Riksbanken kommer agera, eller på konjunkturen i stort innebär det att bolåneräntorna kan förändras utan att reporäntan gör det, säger Johanna Cerwall.  

 

4 tips för dig med bolån

1

Se över dina boendekostnader. Eftersom vi inte kan se in i framtiden behöver man alltid utgå ifrån sina egna förutsättningar, om man har marginaler i sin ekonomi eller om det finns ett behov att veta den verkliga boendekostnaden och sova tryggt om natten. Till stor del handlar det om vilken risk man är redo att ta och hur stora marginaler hushållets ekonomi har.

2

Skaffa buffert. Ett tips för dig som väljer rörlig ränta är att skaffa en extra buffert, exempelvis mellan din rörliga ränta och räntan på en längre bindningstid.

3

Se över bindningstiden. Om du väljer att binda tänk på att inte binda lånet på en längre tid än vad du tänkt att bo kvar i din befintliga bostad. Du kan då behöva betala en ränteskillnadsersättning för att lösa det bundna lånet i förtid.

4

Jämför alternativen på bolånemarknaden. Ett bolån är ofta den största utgiften ett hushåll har och med en lägre ränta kan det finnas tusenlappar att spara. Det är stora skillnader på bolåneräntorna hos de transparenta aktörerna jämfört med storbankerna. Skandias kunder har hittills i år i snitt betalat 1,21 % i ränta på nya avtal bundna på 3 månader. Motsvarande ränta för totala marknaden har legat på 1,42 %, och ännu högre än det hos storbankerna. Genom att flytta bolånet går det att sänka räntekostnaderna – utan att behöva förhandla.

 

Mer om effektiv ränta och hur vi har räknat

Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med tecknad tjänstepension, en bindningstid på 3 månader, en belåningsgrad på upp till 60 % av bostadens värde, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 40 %, ett lånebelopp 2 400 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 6 060 kr (inkl. amortering om 4 000 kr) och en total kreditkostnad om 3 019 040 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet