Gå till innehåll

740 000 kronor till barn och unga genom röstning i fullmäktigeval!

För varje röst i valet till Skandias fullmäktige skänker vi 10 kronor till vår stiftelse Idéer för livet, som arbetar för att skapa ett hälsosammare och tryggare samhälle för barn och unga. Nu är valet 2021 igång! Passa på att rösta och bidra samtidigt till Idéer för livets viktiga arbete.

Flicka utklädd till astronaut

Rösta i valet 2021

Vi är ett kundägt bolag med ett kundvalt fullmäktige bestående av 21 ledamöter. De utövar ägarfunktionen och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Fullmäktige är bolagets högsta organ som tillsätter styrelsen och beslutar om ansvarsfrihet för densamma. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, det ekonomiska resultatet samt hur förvaltningen och försäljningen utvecklas.  

Varje år hålls valet till fullmäktige då 7 ledamöter ska väljas in och där varje röst alltså genererar 10 kronor direkt till Idéer för livet. 

Det här är Idéer för livet

Bidragit med över en halv miljon kronor

Efter valet 2018 genererade röstningen 220 680 kronor till Idéer för livet och motsvarande bidrag 2019 var 223 570 kronor. Under 2019 utförde och initierade stiftelsen flera projekt som bidrar till samhällsnytta: 

  • 160 deltagare utbildades av stiftelsen i att utvärdera förebyggande sociala insatsers effekt och ekonomiska värde 
  • 77 projekt för barn och unga som fått stipendier för förebyggande insatser inom kategorierna Antimobbning, Drogfritt, Hälsa, Kultur, Mångfald och Mötesplatser 
  • 11,5 miljoner kronor beviljade stiftelsen för forskning, metodutveckling och lokala projekt 
  • 43 000 barn och unga har nåtts av de projekt och organisationer som under 2019 fått stöd från Idéer för livet 

Valet i fjol bidrog med hela 293 530 kronor. Det sammanlagda bidraget under de senaste tre åren är cirka 740 000 kronor. Wow 

Rösta nu!

Nu är röstningsperioden för valet 2021 igång och sista dagen för att rösta är 15 februari. Ta din chans och påverka Skandias framtid samtidigt som du bidrar till ett bättre samhälle för barn och unga. 

Rösta i dag!

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet