Gå till innehåll

Vägen tillbaka från sjukskrivning – hur funkar det när vi jobbar hemifrån?

Om du har medarbetare som är sjukskrivna har du säkert tankar och funderingar kring hur du bäst anpassar arbetet vid återgång. Bra planering, en öppen dialog och uppföljning är A och O – inte minst i dessa annorlunda tider då många av oss jobbar hemifrån. – Det ställs högre krav på chefer och ledare nu, säger Annelie Björklund, hälso- och rehabvägledare hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center, som här ger tips och råd kring hur du som arbetsgivare bör agera.

Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Först och främst, vad har man egentligen för ansvar som arbetsgivare? Och vad kan du förvänta dig av medarbetaren?

– Som arbetsgivare har man ett lagstadgat ansvar att uppmärksamma rehabiliteringsbehov hos de anställda, vidta arbetsanpassningar och åtgärder för att möjliggöra att en medarbetare kan komma tillbaka till jobbet. Detta innebär bland annat att du behöver upprätta en plan för återgång i arbete med information om hur din medarbetare ska komma tillbaka till jobbet vid 30 dagars sjukskrivning – om du bedömer att sjukskrivningen kommer vara i minst 60 dagar, säger Annelie Björklund.

– Som medarbetare har man i sin tur ett ansvar i att delta i rehabiliteringsplaneringar och i de åtgärder som erbjuds baserat på själva planeringen. Det omfattar också olika avstämningsmöten och uppföljningar, fortsätter Annelie.

Planera för återgång i god tid

Balansen mellan jobbets krav och utmaningar och medarbetarens kapacitet och förmågor är viktig. Det är därför bra att tidigt börja planera och påbörja arbetet inför återgång. Även under tiden en medarbetare är heltidssjukskriven är det bra att göra en överenskommelse gällande hur kommunikationen ska se ut. Vissa medarbetare vill ha regelbunden kontakt, andra mindre.

– Inför arbetsåtergång är det viktigt att i god tid göra en ordentlig plan tillsammans med medarbetaren där ni bestämmer vilka arbetsuppgifter som är aktuella, hur arbetstiden ska fördelas, att planen kommuniceras till berörda kollegor och att ni enas om när uppföljning ska ske. Det ska vara en gemensam överenskommelse, säger Annelie.  

Att träffas via ett videomöte är till fördel då man bara genom att se varandra kan fånga upp mycket kring hur medarbetaren mår.

– Det kan kännas klurigt till en början, men till slut kommer man fram till ett bra arbetssätt som passar medarbetaren, säger Annelie.

Inför en ”kollegedialog”

Vid sjukskrivning är det lätt att kontakten med kollegorna rinner ut i sanden. Utöver rehabilitering för att stärka individen är det också bra att ta med kollegorna i ett tidigt skede.

– Stäm av hur medarbetaren vill att kontakten med kollegorna ska se ut under sjukskrivningstiden. En del vill att chefen ska föra dialogen med gruppen, andra vill själva ta kontakt med sina kollegor och berätta om hur man mår och hur man önskar bli bemött före, under och efter återgång, säger Annelie, som tipsar om att införa en ”kollegiedialog”.

– Då det just nu är vanligt att arbetsåtergång sker i hemmet och inte på arbetsplatsen blir det inte några naturliga fikastunder med kollegorna. En rekommendation kan vara att boka in gruppen på en digital fikastund vid hemarbete. På så vis får medarbetare som varit borta från arbetsplatsen en längre tid möjlighet att känna sig som en i gruppen, säger Annelie.

”Förespråkar mycket kontakt”

Annorlunda tider är också nya tider för chefer och ledare. Att jobba hemifrån och tillbringa mindre tid på kontoret är lika med färre möten och dialog – samtidigt som kraven på just detta ökar i en sådan här situation. Det är därför extra viktigt att boka in regelbundna avstämningar med medarbetare som är – eller är på väg – tillbaka, menar Annelie.

– Se till att det finns en fast tid där ni går igenom veckan som varit; vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra och vad behöver förändras till kommande vecka. Uppföljning av planen är verkligen A och O! säger hon.

– En kollega kan vara tillsatt för att stötta i det dagliga arbetet men jag rekommenderar att uppföljningarna ändå sker med närmaste chef. Jag förespråkar så mycket kontakt som möjligt, fortsätter Annelie.

En annan aspekt att ha i åtanke är att i den mån det går planera in möten utefter medarbetarens schema.

– Titta på hela mötesstrukturen och planera in aktuella möten efter individens dag. Vid deltidsarbete bör mängden möten begränsas men att få vara delaktig i avdelningsmöten och liknande kan ha ett mervärde i sig, säger Annelie.

Vill du som chef få hjälp med rehabiliteringsprocessen?

Har ditt företag Skandias Hälsoförsäkring, kan du få direktkontakt med en hälso- och rehabvägledare som hjälper dig som arbetsgivare i rehabiliteringsprocessen. Till exempel med att ta fram en handlingsplan och föreslå passande insatser.

Så fungerar Hälsoförsäkringen

Hälso- och rehabvägledarens 5 tips till dig som arbetsgivare

  1. Dialog och kommunikation är en grundförutsättning
  2. Våga fråga – och prata öppet
  3. Gör en bra planering tillsammans med medarbetaren
  4. Uppföljning av planen är A och O!
  5. Försök använda videosamtal i den mån det går. Skapar en varmare och mer närvarande dialog än mejl eller telefon.

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet