Gå till innehåll

Bundet eller rörligt? Så gör andra i din ålder

Det finns två grupper som väljer att binda bolåneräntan i högre utsträckning än andra, visar vår nya statistik. Nämligen unga och pensionärer. Av de unga mellan 21-30 år väljer var tredje att binda boräntan i ett år eller länge.

Person låser upp en dörr

Vi har tittat på beteendet bland personer som beviljats bolån i Skandia under 2019. Statistiken visar att unga och pensionärer i högre grad än andra väljer längre bindningstider än tre månaders rörlig ränta.  

 En hypotes är de unga kan ha mindre marginaler i sin ekonomi och att man därmed vill binda delar av bolånet för att få större förutsägbarhet hur sina kostnader ska utveckla sig framåt. Därtill så slår de nya amorteringskraven slår mot unga, vilket också kan vara en bidragande faktor till att man får mindre marginaler i ekonomi, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank. 

Även de mer seniora grupperna av bolånetagare söker sig alltså till längre bindningstider. Faktum är att var tredje bolånetagare i åldersspannet 61-70 år valt en bindningstid som är längre än 1 år, jämfört med var femte låntagare i åldersspannet 41-50 år. 

 Vi ser ett mönster att bolånetagare väljer allt högre grad av tre månaders rörlig ränta när man är i mitten av sin bostadskarriär. Oavsett åldersgrupp så om är man osäker på hur ens boendekostnader ska utvecklas framåt så är det en lämplig tid att fundera på om man ska binda delar av sitt bolån. Räntorna är fortsatt på historiskt låga nivåer, säger Johanna Cerwall. 

 

Unga väljer att binda bolån.png

Så väljer olika åldersgrupper att binda räntan

Åldersspann 

3 mån 

Bindningstid samlat, 1-5 år 

1 år 

2 år 

3 år 

5 år 

21-30 

67% 

33% 

10% 

11% 

9% 

3% 

31-40 

74% 

26% 

8% 

5% 

8% 

4% 

41-50 

80% 

20% 

3% 

3% 

10% 

3% 

51-60 

74% 

26% 

3% 

3% 

13% 

7% 

61-70 

67% 

33% 

5% 

5% 

15% 

9% 

71+ 

71% 

29% 

5% 

5% 

14% 

6% 

Statistiken avser total bolånevolym för personer som beviljats bolån under 2019 i Skandia. Lån med flera låntagare har bortsorterats. 

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet