Gå till innehåll

Viktiga frågan få ställer sig om sin tjänstepension

Har du din tjänstepension? Bra, för det är ofta helt avgörande för att du ska få en pension som går att leva på. Men vet du VAR du har din tjänstepension? Har du den hos oss kan du nämligen ta den av vårt nya bolåneerbjudande.

Tjänstepension ökar i betydelse. En undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Tjänstepensionens dag visar att tjänstepension numera är den jobbförmån vi värdesätter högst. Det gäller oavsett ålder, utbildning eller var vi bor.

Friskvårdsbidraget som tidigare var den mest populära förmånen bland yngre, får nöja sig med en andra plats på listan.

– Det är en tydlig trend i samhället idag, säger Mattias Munter.

– Fler och fler märker att den allmänna pension vi får från staten minskar som andel av den totala pensionen. Att medvetenheten ökar är positivt, för det innebär att allt fler hinner agera i tid.

Den allmänna pensionen kommer för många inte att uppgå till mer än hälften av slutlönen. Detta gör att framförallt tjänstepensionen ökar i betydelse, men också det egna sparandet, menar Mattias Munter

– Allt mer ansvar läggs på individen när det gäller att hantera pensionsfrågor som val av förvaltning, risknivå och hur kapitalet ska placeras. Förr behövde du knappt göra några egna val, den allmänna pensionen var högre och storleken på din tjänstepension var nästan helt förutbestämd i förhållande till din lön och antal arbetade år.

Vår digitala tjänstepensionslösning

Viktigt skaffa överblick

Tjänstepensionen utgör för många ca 25-50 procent av den totala pensionen, därför kan dina val och placeringar göra stor skillnad på sikt. Men det är inte alla som har en totalbild över hela sin pension. En orsak är ett arbetsliv under förändring.

– Generellt har vi fler och kortare anställningar, och olika arbetsgivare kan ha olika lösningar. Det gör att många har tjänstepensionen utspridd på flera olika pensionsbolag, vilket kan göra det svårt att få en överblick över alla olika påsar med pensionspengar, säger Mattias Munter.

För att underlätta överblicken kan man samla sitt tjänstepensionssparande till färre ställen. Införandet av flytträtt har gjort det enklare att samla ihop sitt pensionskapital och flytträtten utökas hela tiden. 

– Flytträtten ska man se som en möjlighet att byta bolag eller förvaltningsform, och samla kapitalet. Om du väljer att samla ihop olika försäkringar hos ett enda pensionsbolag kan du med fördel välja försäkringar som har liknande villkor och förvaltningsform.

Men är det inte bra att sprida riskerna?
– Jo, men det gör man främst genom att välja olika typer av placeringar, marknader och branscher för att hitta en lämplig risknivå. Inte nödvändigtvis genom att ha sitt pensionskapital utspritt hos många olika bolag.

Flytta din tjänstepension till oss

Rabatt på bolånet för tjänstepensionskunder

Vi var först med en transparent prismodell på bolånemarknaden. Vår rabattmodellen gäller alla lån oavsett bindningstid. Den ränta som erbjuds baseras på en modell med tre steg: belåningsgraden, om kunden har tjänstepension hos oss samt om kunden har privat sparande i Skandia.

Lägsta räntan ner till 1,10 procent (effektiv ränta 1,10 procent*) på alla bindingstider upp till 5 år.

Räkna på din ränta

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Fler nyheter