Gå till innehåll

Viktiga frågan få ställer sig om sin tjänstepension

Du har förmodligen redan tjänstepension via arbetsgivaren. Bra, för det är ofta helt avgörande för att du ska få en pension som går att leva på. Men vet du var du HAR din tjänstepension? Vår pensionsekonom Mattias Munter ger sina bästa tips om hur du skaffar bättre överblick.

Det ska du tänka på när du flyttar din tjänstepension

Tjänstepension ökar i betydelse. En undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Tjänstepensionens dag visar att tjänstepension numera är den jobbförmån vi värdesätter högst. Det gäller oavsett ålder, utbildning eller var vi bor.

Friskvårdsbidraget som tidigare var den mest populära förmånen bland yngre, får nöja sig med en andra plats på listan.

– Det är en tydlig trend i samhället idag, säger Mattias Munter.

– Fler och fler märker att den allmänna pension vi får från staten minskar som andel av den totala pensionen. Att medvetenheten ökar är positivt, för det innebär att allt fler hinner agera i tid.

Den allmänna pensionen kommer för många inte att uppgå till mer än hälften av slutlönen. Detta gör att framförallt tjänstepensionen ökar i betydelse, men också det egna sparandet, menar Mattias Munter

– Allt mer ansvar läggs på individen när det gäller att hantera pensionsfrågor som val av förvaltning, risknivå och hur kapitalet ska placeras. Förr behövde du knappt göra några egna val, den allmänna pensionen var högre och storleken på din tjänstepension var nästan helt förutbestämd i förhållande till din lön och antal arbetade år.

Viktigt skaffa överblick

Tjänstepensionen utgör för många ca 25-50 procent av den totala pensionen, därför kan dina val och placeringar göra stor skillnad på sikt. Men det är inte alla som har en totalbild över hela sin pension. En orsak är ett arbetsliv under förändring.

– Generellt har vi fler och kortare anställningar, och olika arbetsgivare kan ha olika lösningar. Det gör att många har tjänstepensionen utspridd på flera olika pensionsbolag, vilket kan göra det svårt att få en överblick över alla olika påsar med pensionspengar, säger Mattias Munter.

För att underlätta överblicken kan man samla sitt tjänstepensionssparande till färre ställen. Införandet av flytträtt har gjort det enklare att samla ihop sitt pensionskapital och flytträtten utökas hela tiden. Flytträtt gäller inte fullt ut på alla delar av marknaden men den utökas ständigt, vilket gör det enklare att samla ihop sitt pensionskapital.

– Flytträtten ska man se som en möjlighet att byta bolag eller förvaltningsform, och samla kapitalet. Om du väljer att samla ihop olika försäkringar hos ett enda pensionsbolag kan du med fördel välja försäkringar som har liknande villkor och förvaltningsform.

Men är det inte bra att sprida riskerna?

– Jo, men det gör man främst genom att välja olika typer av placeringar, marknader och branscher för att hitta en lämplig risknivå. Inte nödvändigtvis genom att ha sitt pensionskapital utspritt hos många olika bolag.

Så samlar du din tjänstepension

Det finns två huvudsakliga förvaltningsformer för hur tjänstpensionskapitalet placeras: dels traditionell förvaltning, där pensionsbolaget väljer hur pengarna ska placeras och garanterar en viss nivå på pensionsutbetalningen. Och dels fondförsäkring, där kunden själv väljer risknivå och typ av placering, oftast i räntefonder, aktiefonder eller blandfonder. Dessa kan väljas var för sig eller kombineras med varandra för att hitta en lämplig risknivå.

– Vilket val du gör handlar om hur stort ansvar du själv vill ta för dina placeringar. Hur mycket intresse och tid du har för att bevaka dina placeringar och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden.

Större flexibilitet

En annan fördel med att ha koll på sin tjänstepension är när det väl är dags att planera sina pensionsuttag.

– Då kan man använda pengarna med större flexibilitet och exempelvis ta ut tjänstepensionen i flera delar. När man börjat ta ut sin tjänstepension är det nämligen ännu inte tillåtet att pausa utbetalningarna, säger Mattias Munter.

Spara tryggt och enkelt

Ett förändrat arbetsliv innebär också att risken ökar för allt fler anställda och egenföretagare i olika branscher och yrkeskategorier inte får någon tjänstepension alls. För dessa grupper är det helt nödvändigt att spara en hel del på egen hand till sin pension. Men alla som vill kunna ta vara på möjligheterna och njuta av livet som pensionär bör ha ett privat pensionssparande, menar Mattias Munter.

– Den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan efter ett helt yrkesliv ge dig mellan 60 och 70 procent av din slutlön i pension. För många betyder det att man behöver komplettera med ett eget sparande för att kunna leva livet som pensionär. De flesta tror inte att man har så mycket utgifter som pensionär, men det kan bli tvärtom eftersom man då har mer fritid och möjlighet att göra saker. De år som läggs till den ökade medellivslängden numera är ju dessutom friska år.

Pensionsekonomens 10 tips för att höja din pension

  • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
  • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
  • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
  • Löneväxla till tjänstepension – om arbetsgivaren tillåter och du har en hög lön.
  • Fundera över hur aktiv du till vara. En hög aktivitet gör att du kan placera smalare.
  • Se över fondval och riskspridning. Det är viktigt med en balanserad portfölj. 
  • Spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. 
  • 10 år eller mer kvar till pension? Välj aktiefonder för chans till bättre avkastning.
  • Ta hand om din partner. Öppna extra sparande för den som är hemma mest.
  • Våga ta en viss risk även efter uppnådd pensionsålder – så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter