Gå till innehåll

Vet du var du har din tjänstepension?

Aldrig har så många medier och marknadsföringskanaler talat så mycket om pension som i dag. Trots detta är osäkerheten bland svenska pensionssparare stor. Men alltför mycket generell information hjälper inte alltid den enskilda individen, menar vår pensionsekonom Mattias Munter.

– De flesta behöver hjälp med att skaffa sig en överblick över sin individuella situation och rådgivning utifrån denna, säger han och ser flera skäl till varför det har blivit allt viktigare att engagera sig i pensionsfrågan:

– Den allmänna pension vi får från staten och som framgår av det orange kuvertet minskar som andel av den totala pensionen och kommer för många inte att uppgå till mer än hälften av slutlönen. Detta gör att framförallt tjänstepensionen vi får från arbetsgivarna men också det egna privata sparandet ökar i betydelse.

Det ska du tänka på när du flytta din tjänstepension

Individens ansvar ökar

En annan anledning till den ökade osäkerheten är att individen förväntas ta ett allt större ansvar för hur pensionspengarna placeras och blir därmed också mer ansvarig för utfallet. Både vad gäller tjänstepensionen och premiepensionen, ”PPM”.

– Allt mer ansvar läggs på individen när det gäller att hantera pensionsfrågor som val av förvaltning, risknivå och hur kapitalet ska placeras. Förr behövde du knappt göra några egna val, statens pension var högre och storleken på din tjänstepension var nästan helt förutbestämd i förhållande till din lön och antal arbetade år, påpekar Mattias Munter.

Att arbetslivet förändras är en annan orsak till att det är svårare att få en överblick över sin tjänstepension.

– Generellt har vi fler och kortare anställningar, och olika arbetsgivare kan ha olika lösningar. Det gör att många har tjänstepensionen utspridd på flera olika pensionsbolag, vilket kan göra det svårt att få en överblick över alla olika påsar med pensionspengar.

Enklare att flytta

För att underlätta överblicken kan man samla sitt tjänstepensionssparande till färre ställen. Införandet av flytträtt har gjort det enklare att samla ihop sitt pensionskapital och flytträtten utökas hela tiden.  

– Flytträtten ska man se som en möjlighet att byta bolag eller förvaltningsform, och samla kapitalet. Om du väljer att samla ihop olika försäkringar hos ett enda pensionsbolag kan du med fördel välja försäkringar som har liknande villkor och förvaltningsform.

Men är det inte bra att sprida riskerna?
– Jo, men det gör man främst genom att välja olika typer av placeringar, marknader och branscher för att hitta en lämplig risknivå. Inte nödvändigtvis genom att ha sitt pensionskapital utspritt hos många olika bolag.

Det finns två huvudsakliga förvaltningsformer för hur tjänstpensionskapitalet placeras: Dels traditionell förvaltning, där pensionsbolaget väljer hur pengarna ska placeras och garanterar en viss nivå på pensionsutbetalningen. Och dels fondförsäkring, där kunden själv väljer risknivå och typ av placering, oftast i räntefonder, aktiefonder eller blandfonder. Dessa kan väljas var för sig eller kombineras med varandra för att hitta en lämplig risknivå.

– Vilket val du gör handlar om hur stort ansvar du själv vill ta för dina placeringar. Hur mycket intresse och tid du har för att bevaka dina placeringar och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden.

Flytta din tjänstepension

Ta ut pensionen i omgångar

En anledning till att det kan vara klokt att ha sin tjänstepension i mer än en försäkring är när man ska planera sina pensionsuttag.

– Då kan man använda pengarna med större flexibilitet och exempelvis ta ut tjänstepensionen i flera delar. När man börjat ta ut sin tjänstepension är det nämligen inte tillåtet att pausa utbetalningarna.

Ett förändrat arbetsliv innebär också att risken ökar för allt fler anställda och egenföretagare i olika branscher och yrkeskategorier inte får någon tjänstepension alls. För dessa grupper är det helt nödvändigt att spara en hel del på egen hand till sin pension. Men alla som vill kunna ta vara på möjligheterna och njuta av livet som pensionär bör ha ett privat pensionssparande, menar Mattias Munter.

– Den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan efter ett helt yrkesliv ge dig mellan 60 och 75 procent av din slutlön i pension. För många betyder det att man behöver komplettera med ett eget sparande för att kunna leva livet som pensionär. De flesta tror inte att man har så mycket utgifter som pensionär, men det kan bli tvärtom eftersom man då har mer fritid och möjlighet att göra saker. De år som läggs till den ökade medellivslängden numera är ju dessutom friska år.

Pensionsekonomens 10 tips för att höja din pension

  • Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!
  • Tjänstepension är extremt viktigt. Via minpension.se kan du få överblick över alla delar och samtidigt se vad du kan påverka
  • Se över ditt privata sparande. Slopad avdragsrätt betyder inte att du ska sluta spara på egen hand till pensionen.
  • Löneväxla till tjänstepension – om arbetsgivaren tillåter och du har en hög lön.
  • Fundera över hur aktiv du till vara. En hög aktivitet gör att du kan placera smalare.
  • Se över fondval och riskspridning. Det är viktigt med en balanserad portfölj. 
  • Spara regelbundet för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. 
  • 10 år eller mer kvar till pension? Välj aktiefonder för chans till bättre avkastning.
  • Ta hand om din partner. Öppna extra sparande för den som är hemma mest.
  • Våga ta en viss risk även efter uppnådd pensionsålder – så att storleken på utbetalningarna får möjlighet att växa lite med åren.

Vi har Sveriges nöjdaste pensionskunder

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. Och vi hamnar vi på första plats på privatsidan.

Läs mer om utmärkelsen

Tänk på

Eftersom den här artikeln handlar om sparande i någon form, vill vi påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid en placering i en traditionell förvaltad kapitalförsäkring, en produkt som har en garanti i botten, får du dock inte ett lägre belopp än det garanterade beloppet. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare i Skandia.