Gå till innehåll

Riksbankens höjning – så påverkas du och ekonomin

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter. Det är den första höjningen sedan 2011. Vad blir effekterna av höjningen och vad ska vi vänta oss framöver? Vi frågade vår ekonom Johan Lundqvist.

Vi behåller boräntan trots Riksbankens höjning

Varför höjer Riksbanken räntan nu?

Det enkla svaret är att inflationen har legat kring Riksbankens mål på 2 procent sedan i våras. Det gör att Riksbankschefen Stefan Ingves och hans kollegor nu känner sig trygga med att ta detta första steg. Sedan i höstas har Riksbanken också varit ovanligt tydlig med att räntan ska höjas i december eller februari. Jag tror därför att de var måna om att inte skapa onödig osäkerhet kring sin kommunikation, vilket förmodligen också spelade in i beslutet.

Är detta början på en serie höjningar?

Nej, jag tror att Riksbanken kommer gå mycket försiktigt fram. Inflationen är fortfarande låg, särskilt olika mått på underliggande inflation. Det kommer också allt fler tecken på att såväl den globala som svenska konjunkturen har passerat toppen. Sammantaget tror jag därför att Stefan Ingves kommer gå försiktigt fram. Riksbankens egen bedömning är att nästa höjning kommer tidigast först om ett halvår.

Kommer bolåneräntorna stiga nu?

Historiskt har rörliga bolåneräntor följt reporäntan ganska väl. Däremot såg vi ganska små förändringar på bolåneräntorna när reporäntan blev negativ 2015-2016. Och trots dagens höjning är reporäntan fortsatt på minus. Dessutom har vi en hård konkurrens på bolånemarknaden. Det gör att vi förmodligen ser ganska små förändringar på bolåneräntorna i det korta perspektivet. Men om Riksbanken börjar signalera nya räntehöjningar nästa år, då kommer bolåneräntorna haka på. Vi på Skandia analyserar nu läget och planerar i stunden inte någon höjning av vår bolåneränta.

Hur påverkas svensk ekonomi av räntehöjningen?

Ganska lite. Vi har fortfarande minusränta i Sverige, och effekten på hushållens och företagens lånekostnader av den här höjningen blir mycket liten. Det hänger snarare på vad Riksbanken väljer att göra härnäst. Man ska komma ihåg att vi har haft mycket låga räntor under lång tid i Sverige. Sannolikt har det skett vissa anpassningar till det läget på senare år. Vi vet därför inte hur hushållen kommer reagera om eller när räntorna går upp och hur stor effekten skulle bli på bostadsmarknaden. 

Andra läser om

Se fler nyheter