Gå till innehåll

Ökad optimism trots sjunkande bopriser

Svenska hushåll tar osäkerheten på bostadsmarknaden med fattning, trots höstens domedagsrubriker om boprisfall. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Skandia. Och för en särskild grupp är utvecklingen "rena vinstlotten", menar vår sparekonom Maria Landeborn.

Skandias Plånboksindex kombinerar hushållens optimism kring den egna ekonomin med sparviljan, det vill säga benägenheten att amortera, spara på banken, i fonder eller aktier.
Resultatet för det fjärde kvartalet visar att hushållens optimism faktiskt ökar något, plus två procentenheter, trots fallande bostadspriser och klubbade amorteringskrav. Stark konjunktur, sjunkande arbetslöshet och förväntningar på ännu ett bra börsår 2018 är några av delförklaringarna.

– Tidningarnas krigsrubriker gör det lätt att tro att många människor blir hårt drabbade av lägre bostadspriser, men i verkligheten är det en begränsad grupp som drabbas, säger Maria Landeborn.

Men även de grupper som kan tänkas påverkas mest av nedgången blir mer optimistiska under fjärde kvartalet. Dit hör både storstadsbor och de som äger sin bostad, två grupper som i allra högsta grad påverkas av sjunkande bostadspriser.

Även i gruppen som inte äger sin bostad ökar optimismen – av naturliga skäl.

– De yngsta i åldern 15-29 år blir också mer positiva under slutet av året, trots att optimismen i gruppen redan var mycket hög. Många i den här gruppen äger sannolikt inte sin bostad ännu, och för den som ska köpa en bostad är utvecklingen snarast en vinstlott, säger Maria Landeborn.

Väckarklocka

En av de största riskerna med en boprisnedgång är att hushållen blir mindre optimistiska och drar ner på konsumtionen. En minskad konsumtion och svagare konjunktur är inte önskvärt i ett läge där Riksbankens penningpolitiska arsenal redan är utnyttjad till max.

– Att hushållen behåller lugnet är i grunden bra. Däremot kan det vara sunt att se detta som en väckarklocka – bostadspriserna går inte alltid uppåt, säger Maria Landeborn.

Ett tips är enligt sparekonomen att använda det låga ränteläget till att spara, både på kort och lång sikt.

– Det nya amorteringskravet som införs 1 mars kan för hushåll i storstadsområdena kan innebära att stora belopp går till amorteringar varje månad. Samtidigt bör man komma ihåg att amorteringar är ett långsiktigt sparande, som man får igen den dag man säljer bostaden.

Bostaden ingen pensionsförsäkring

Man bör däremot akta sig för att se bostaden som ett pensionssparande. Enligt Skandias pensionsekonom Mattias Munter riskerar den tidigare närmast eviga uppgången på fastighetsmarknaden att forma en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande.

– Tron på bostaden som pensionsförsäkring bygger dels på fortsatt uppgång och dessutom måste man sälja eller belåna bostaden för att kunna frigöra pengarna. Pensionsparande bör ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden, säger Mattias Munter. 

Bostaden som kapital att leva av i framtiden blir för de allra flesta en illusion, menar Mattias Munter. Boendet bör i första hand ses som konsumtion och inte som en säker investering. 

− Amortering ska absolut vara en del av totala privatekonomiska kalkylen. Det är ett bra sätt att spara och det du framförallt får är lägre boendekostnader, säger pensionsekonomen.

− Med nya regelverk blir man tvingad till amortering i större utsträckning men det får inte ersätta det långsiktiga sparandet som man ska leva livet för som pensionär. Ser man det som ett pensionssparande är man snett ute. För hur ska du leva av värdet på din bostad som pensionär?

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.