Gå till innehåll

Våra fonder prisas för långsiktig avkastning

Våra fonder Skandia Balanserad och Skandia Time Global vinner prestigefyllda Lipper Fund Awards 2024. Priset uppmärksammar ”enastående prestationer” på fondmarknaden över tid. Här berättar förvaltarna mer om hur deras framgångsrika arbete går till.

Lipper Fund Awards har i över 30 års tid lyft fondförvaltare som presterat högre riskjusterad avkastning är jämförbara fonder.

– Baserat på Lippers egen kvantitativa metodik återspeglar utmärkelserna en verkligt oberoende och kompromisslös bedömning av fondens resultat, skriver analysföretaget.

Alla förvaltarteam bidrar

Alla våra fonder är kvalitetsgranskade och ger dig som sparare ett brett utbud av placeringsmöjligheter. Skandia Balanserad vinner Lipper Fund Awards 2024 för framgångsrik förvaltning under perioden 3 år. Fonden är en blandfond med bred inriktning som bland annat investerar i svenska och utländska aktier och räntebärande värdepapper. 

– Vi har fått ett stort förtroende från våra kunder och utmärkelsen är ett gott tecken på att vi förvaltat det väl, säger Maria Qundos, ansvarig förvaltare bakom Skandia Balanserad.

Hon berättar att teamet har i uppdrag att ge kunderna ”bra och konkurrenskraftig avkastning genom att ta aktiva positioner både inom och mellan tillgångsslag”.

– Vi har stora frihetsgrader och det är vårt jobb att utnyttja det på bästa sätt. Vi kan till exempel ha mer eller mindre aktier än fondernas strategiska riktvärde och vi kan välja att addera tillgångar som råvaror och krediter om vi tror att det gynnar avkastningen. Vi behöver inte kopiera den regionala aktiefördelningen som finns i världsindex och vi kan göra ränteplaceringar utanför Sverige om vi bedömer att det är attraktivt.

Alla förvaltarteam på vår kapitalförvaltning är med och bidrar till Skandia Balanserad.

– Vi använder Skandias aktieteam för urvalet av enskilda bolag och ränteteamet förvaltar den nominella svenska ränteportföljen. Urvalet av enskilda krediter gör kreditteamet. Fonden är resultatet av ett riktigt bra lagarbete och de fina betygen är faktiskt ett bevis på att mitt team och våra förvaltarkollegor på Skandia kan det här, säger Maria Qundos.

Läs mer om Skandia Balanserad här

Bilden: Maria Qundos och Erling Thune (fotografer Zebastian Hall och Stig. B Fiksdal).

Sju år i rad

Skandia Time Global investerar globalt i aktier inom telekom, information, media och underhållning. Fonden erhåller Lipper Fund Awards för sjunde året i rad i kategorin globala aktiefonder och för framgångsrik förvaltning under perioden 10 år.

– Det känns fantastiskt att vinna priset igen. Det bekräftar att vår strategi och vårt fokus på långsiktig värdeskapande fungerar väl för våra investerare, säger ansvarige förvaltaren Erling Thune.

Skandia Time Global har kallats ”framtidens globalfond”, eftersom teknikområdet väntas förändra världen och har en förmåga att ”äta sig in” i andra branscher.

Framgångsreceptet består enligt Erling Thune av ett noggrant analysarbete och djup teknisk förståelse.

– Vi söker ständigt efter spännande företag som är ledande inom sina sektorer och har en rimlig värdering. Sparare i fonden kan förvänta sig ett fortsatt fokus på att hitta attraktiva investeringsmöjligheter inom tekniksektorn, samtidigt som vi arbetar för att minimera risk, säger han.

Läs mer om Skandia Time Global här

 

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter