Gå till innehåll

Så fungerar Skandia Liv – vår prisade sparform med garanti

Vårt sparalternativ Skandia Liv har gett oss utmärkelsen Årets livförsäkringsbolag och bidragit till att vi har Sveriges nöjdaste kunder inom pensionssparande och tjänstepension. Här sköter vi placeringarna, och du som sparare får återbäringsränta, garanteras att få ut minst ett visst belopp och får bästa möjliga avkastning till en väl avvägd risk.

Grönt paraply

Vår sparform Skandia Liv ger ett tryggt sparande. Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig som sparare eftersom återbärings­räntan jämnar ut upp- och nedgångar över tid. ​Den genom­snittliga åter­bärings­räntan de senaste fem åren har varit 7,5%.

I Skandia Liv sköter vi placeringarna, styrda av två saker. Dels att våra sparare garanteras få ut minst ett visst belopp. Du kan aldrig få mindre än vad vi lovat, bara mer. Garantin är en egenskap som skiljer spar­formen från andra alternativ på marknaden.

Dels möjligheten till god avkastning. Portföljen har en långsiktig investeringshorisont, där vi sprider riskerna på många olika tillgångsslag för att kombinera en hög avkastning med balanserade risker. Vårt mål är att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk.

God historisk avkastning

Vår finansiella styrka gör att vi kan placera mer pengar till högre risk, utan att riskera vad vi lovat våra kunder och på så sätt skapa möjlighet till högre avkastning.

I normalläget är runt 25 procent av pengarna i Skandia Liv placerade i publika aktier – resten utspritt på fastigheter, räntepapper, onoterade aktier, infrastruktur och andra längre investeringar. De alternativa tillgångarna i Skandia Liv ger en bra riskspridning. Det är också ett unikt sätt för dig som privatperson att kunna investera indirekt i onoterade bolag.

Samtidigt fungerar innehavet i räntor som en stötdämpare i oroliga tider. Vi har de senaste åren utvecklat förvaltningen för att skapa en robust portfölj som ska ge en bra avkastning i olika typer av börsklimat.

Årets livförsäkringsbolag

Vårt arbete har uppmärksammats med utmärkelsen Årets Livförsäkringsbolag sex år i rad, senast med motiveringen:

”Skandia Liv har trots ett tufft år presterat väl relativt övriga bolag i sin förvaltning. Bolaget har belönats med grönt betyg samtliga kvartal under året tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återbäring till kunderna. Dessutom har Skandia Liv belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg”.

Vi förvaltar flera hundra miljarder kronor åt över en miljon kunder, den största delen av spararna har oss som val inom sin tjänstepension. Vi är mycket stolta över att ha Sveriges nöjdaste privatkunder inom pensionssparande och Sveriges nöjdaste företagskunder inom tjänstepension samt över att ha fått utmärkelsen "Mest hållbar enligt kunderna".

Börja spara i Skandia Liv nu

Skandia Liv - så här fungerar det:

Vi sköter placeringarna

Du behöver inte ha koll på marknaderna för att bestämma hur pengarna placeras – vi sköter förvaltningen åt dig. Våra kapitalförvaltare placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Med en stabil investeringsstrategi kan vi utnyttja svängningarna i konjunkturen maximalt i stället för att se en nedgång som ett hot.

Garanterat belopp vid utbetalningen

Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Garantin ger ditt sparande trygghet, eftersom du aldrig kan få mindre än vad vi lovat. Däremot kan du få mer. Garantin är en egenskap som skiljer sparformen från andra alternativ på marknaden.

Jämn utveckling över tid

Avkastningen på kapitalet fördelas genom en återbäringsränta Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig eftersom återbäringsräntan jämnar ut upp och nedgångar över tid. Den genomsnittliga återbäringsräntan sett på de senaste 15 åren är 6,5 %. Vårt mål att du ska få högsta möjliga avkastning till en bra avvägd risk.

Hur funkar återbäringsräntan?

Svängningarna på de finansiella marknaderna kan göra att avkastningen kan variera en hel del. I en traditionell förvaltning fördelas avkastningen i stället ut i form av en återbäringsränta som jämnar ut svängningarna och gör dem mindre kännbara för dig som sparare.

Historiskt sett har vi lyckats bra med placeringarna och återbäringsräntan har varit hög de senaste åren.

  • Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 15 åren: 6,5 % per år (2007–2021)
  • Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 5 åren: 7,6 % per år (2017–2021)

Vem passar sparandet?

Skandia Liv passar dig som inte själv vill eller har tid att bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara och sedan sköter vi resten.

Sparandet passar bäst för dig som sparar långsiktigt. Du bör ha en sparhorisont på minst 15 år eftersom vår investeringsstrategi utgår från långsiktiga investeringar för att ge bästa möjliga avkastning. Du kan alltid ta ut pengarna tidigare mot en avgift om behovet skulle uppstå.

Läs mer om traditionell förvaltning i Skandia Liv

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter